تجمع کارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه

پنجشنبه 18 شهریور 1389

 تعدادی از کارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه روز گذشته مورخ هفدهم شهریورماه، در مقابل مديريت بانک ملت اين شهر حاضر شدند.

به گزارش آژانس خبری موکریان، خواسته کارگران حاضر در محل از مديريت بانک، پرداخت حقوق به تعويق افتاده چهار ماه و واريز کردن حق بيمه چند ماهه اخير بوده است.

شایان ذکر است که کارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه پيشتر نيز در مقابل استانداری اين شهر تجمع کرده و خواستار رسيدگی به مطالباتشان بوده اند.


خبرگزاری هرانا

HOME