وضعیت وخیم جسمانی حامد روحی نژاد در بند 350 زندان اوین
23.12.09

کمیته گزارشگران حقوق بشر - حامد روحینژاد از متهمان وقایع پس از انتخابات که توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده، همچنان در بند 350 زندان اوین به سر میبرد.

این دانشجوی فلسفه که از بیماری ام اس رنج میبرد به دلیل عدم رسیدگی پزشکی بینایی چشم راستش را از دست داده است و به گفته خانواده وی چشم چپ وی تنها 20 درصد بینایی دارد. همچنین به دلیل پیشرفت بیماری ام اس او با کمخونی شدید مواجه گشته و وضعیت دست و پای چپ وی وخیم گزارش شده است به حدی که به گفته خانوادهاش ممکن است دست و پای خود را از دست بدهد.

گفتنی است دکتر زالی پزشک زندان اوین برخلاف قرار قبلی، به معاینه این دانشجوی زندانی نپرداخته است.

حامد روحي نژاد متولد 1364 و دانشجوی فلسفه دانشگاه شهيد بهشتی است. وی که متهم به عضویت در انجمن پادشاهی ایران است در نیمه دوم سال 87 پس از بازگشت به ایران به همراه محمدرضا علی زمانی و احمد
کریمی بازداشت شد. این سه تن از اسفند 87 و فروردین ماه 88 در بازداشت وزارت اطلاعات به سر میبرند و هیچگونه دخالتی در وقایع قبل و پس از انتخابات نداشتهاند اما با فشار ماموران امنیتی، در جریان محاکمات به حضور در دادگاه مجبور شده و به دست داشتن در وقایع پس از انتخابات اعتراف نمودند. حامد روحینژاد در تاریخ 19 مهر ماه، حکم اعدام خود را در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران دریافت کرد.

حامد روحینژاد با توجه به نوع بیماری اش نیازمند مراقبت های ویژه و مصرف به موقع دارو و تزیق آمپول است و باید در فواصل منظم با پزشك خود ملاقات داشته باشد. دریافت دارو و مراقبت های پزشکی از حقوق اولیه افرد زندانی است که به صراحت نقض شده است. بر اساس آییننامه سازمان زندانها مسوولیت حفظ سلامت و جان زندانیان بر عهده مسوولین زندان بوده و در صورتی که هر گونه خطری سلامت و بهداشت زندانیان را تهدید نماید، مسئولان زندان موظف به پاسخگویی و اقدامات لازمه هستند.
 

HOME