احسان بداغی را آزاد کنید

 به نام آزادی

احسان بداغی فعال جوان سیاسی و روزنامه­گار استان کرمان سعی در جمع­آوری امضا برای آزادی احمد زیدابادی نمود که متاسفانه چندی پیش توسط نیروهای امنیتی کشور دست­گیر و هم­اکنون از سلامت ایشان خبری در دست نیست.

احسان بداغی متولد شهرستان سیرجان و عضو ادوار تحکیم وحدت بوده و هم­چونین با کمپین یک میلیون امضا رابطه­ای تنگاتنگ و مثمر ثمر داشته است.

ما برآن­ایم تا با جمع­آوری امضا حمایت خود را از آزادی بیان و حقوق شهروندی بیان داشته و خواستار آزادی او باشیم.

او جمع­آوری کرد برای دیگری و ما برای او ... و پس از ما هم بسیارند. این حلقه­های زنجیری است که دیکتاتوری را مهار کرده و به راه می­کشد.

لطفن برای امضای این متن نام و نام خانوادگی خود را در بخش پیام­ها گذاشته یا به ای­میل magemoheme@gmail.com ارسال دارید.

با سپاس فراوان از شما

به امید آزادی و برابری

امضا کنندگان:

1- امیر خالقی 2- درسا سبحانی 3-علی واعظی­پور 4- نسیم خسروی مقدم 5- پروین بیرانوند 6-ملیکا امینه 7- مریم خالقی 8- فرشته شیرازی 9- زینب پیغمبرزاده 10- رزا حسامی 11- الهام ملک­پور 12- ناهید سرشگی 13- بلال مرادویسي 14- گلاله بهرامی 15-طیبه مونسان 16-حسن نایب هاشم17- شهلا بهاردوست18-آيدا سعادت19- پویا عزیزی 20-مهرنوش اعتمادی 21-علی عبدی22-كسري بختياري23- انور
میرستاری
 

HOME