لغوختم آیت الله منتظری وحمله به دفترآیت الله صانعی
21.12.09

خبرنگار آینده ازقم گزارش داد با هجوم گروهی از مخالفان آیت الله منتظری مجلس ختم وی بصورت نیمه تمام لغو شد.

بنابراین گزارش از عصر امروز حدود دوهزار نفر از مخالفان آیت الله منتظری در مسجد اعظم حضور یافته وبا سردادن شعارهایی مانع از برگزاری مجلس ختم وی شدند.

مجلس ختم پس از قرائت قران ومداحی مدیرتبلیغات آستانه نیمه تمام لغو شد وجمعیت مذكور با هجوم به سوی دفتر آیت الله منتظری وآیت الله صانعی اقدام به پاره كردن پلاكاردها وپایین كشیدن تابلوی دفتر كردند.

نیروی انتظامی حاضر در صحنه برخورد خاصی با مخالفان آیات منتظری وصانعی نكرد.

برخی شایعات از چراغ سبز یكی از مسئولان ارشدقم به این گروه برای برخورد با بیت آیت الله منتظری پس از خاكسپاری جنازه حكایت داشت.

صبح امروز نیز مسئولان از حضور آیت الله صانعی در مراسم خاكسپاری آیت الله منتظری ممانعت بعمل آوردند.

http://www.ayandenews.com/news/16593
 

HOME