درگيری ميان مردم و نيروهای امنيتی، پس از مراسم خاکسپاری آيت‌الله منتظری
21.12.09

براساس گزارش های رسيده نيروهای امنيتی و انتظامی پس از پايان مراسم تشييع پيکر آيت الله منتظری با مردم درگير شدند.

به گزارش خبرنگار نوروز از قم، نيروهای انتظامی در برابر بيت معظم له، با مردمی که همچنان شعار می دادند برخورد کرده و مردم نيز به سوی آنها سنگ پرتاب کردند.

آخرين اخبار حاکی از استقرار گسترده نيروهای امنيتی در اطراف بيت آيت الله منتظری است.
 http://news.gooya.com/politics/archives/2009/12/097881.php

HOME