در سالروز جهانی حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در ایران بحرانی است
11.12.2009

اطلاعیه مطبوعاتی
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با تبریک روز جهانی حقوق‌بشر و آرزوی تحقق مفاد اعلامیه‌ی جهانشمول حقوق‌بشر در تک تک زمینه‌های در ایران اعلام می‌کند که 61 سال پس از تصویب این اعلامیه وضعیت حقوق‌بشر در ایران در بدترین شرایط ممکن در طی دو دهه اخیر است و قاطبه نهادهای دولتی و امنیتی و قضایی ایران در راستای نقض مفاد مندرج در این اعلامیه حرکت می‌کنند. عمل‌کرد دستگاه قضایی ایران و نهادهای امنیتی به گونه‌ای است که دورنمای روشنی را برای بهتر شدن و بهبود وضعیت مذکور به تصویر نمی‌کشد.

پس از 61 سال از تصویب این اعلامیه در حالی سال‌ روز جهانی حقوق‌بشر را گرامی می‌داریم که صدها نفر در زندان‌های ایران با احکام سنگین اعدام و سال‌ها زندان به جرم اندیشیدن روبه رو هستند و هزاران نفر با تودیع قرارهای سنگین وثیقه و گرفتن حبس‌های تعلیقی در معرض خطر زندان و سرکوب قرار دارند.

در حالی در روز جهانی حقوق‌بشر هستیم که بیش از 100 فعال دانشجویی در زندان‌های ایران هستند و تجمعات دانشجویی و مردمی از سوی ماموران دولتی به خشن‌ترین وضع سرکوب می‌شود. مردم ایران حتا بر اساس اصل 27 قانون اساسی و مفاد این اعلامیه که دولت جمهوری اسلامی متعهد به اجرای آن شده است، اجازه‌ی برگزاری هیچ تجمع اعتراضی را ندارند و این امکان تنها برای هواداران دولت جمهوری اسلامی میسر است.

شصت و یک سال بعد از تصویب این اعلامیه زنان در کشور ایران از کم‌ترین حقوق انسانی و به حق خود محروم هستند و صدها تن از فعالین حقوق زنان در معرض تهدیدها و با خطر رفتن به زندان مواجه هستند.

اقلیت‌های مذهبی امکان اجرا و برگزاری مراسم مذهبی خود را ندارند و بیش از 50 تن از آن‌ها هم‌چون بهاییان، اهل سنت، دروایش، مسیحیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی زندانی شده و اماکن عبادی آنان تخریب می‌شود.

اقلیت‌های ملی ایران نیز با شدیدترین سرکوب‌ها و سنگین‌ترین محکومیت‌ها مواجه می‌شوند. آنان همچنان به زبان مادری خود نمی‌توانند تحصیل کنند و مناطق زنده‌گی آنان از نظر اقتصادی در بدترین وضع ممکن اداره می‌شود. بیش از 200 نفر از فعالان مرتبط با حقوق اقلیت های ملی در زندان هستند و دست کم در 18 مورد حکم خشونت‌آمیز اعدام را در مقابل خود می‌بینند.

کارگران ایران همچون سایر اقشار جامعه کماکان از حقوق اولیه خود محروم هستند و به فعالیت اصناف با نگاه امنیتی از سوی حکومت ایران نگریسته میشود.

مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران معتقد است که تمامی موارد مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر در ایران امروز نقض می‌شود و از طرف حاکمیت ایران هیچ تلاشی برای رفع این وضعیت بحرانی صورت نمی‌گیرد. آزادی فردی و اجتماعی هدف اصلی این اعلامیه است که در سال‌روز آن در ایران یافت نمی‌شود و مردم ایران از نبود آن‌ رنج‌های زیادی را تحمل می‌کنند و حتا از حق برخورداری حکومتی که با رای و انتخاب آنان بر قدرت بنشیند، محروم هستند.

سرکوب خشن و غیرانسانی اعتراض مردم ایران در شش ماه گذشته که به مثابه‌ی یک خشونت عریان و نقض آشکار حقوق انسانی مردم ایران بود،‌ چهره‌ی زشت و غیرقابل باور برای همه‌ی کسانی است که در ایران و جهان در مسیر تحقق این آرمان‌های اصیل انسانی گام برمی‌دارند.

مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران با محکوم کردن نقض گسترده حقوق بشر در ایران توسط نهادهای نظامی و امنیتی و دستگاه قضایی از دولت ایران می‌خواهد که هر چه سریع‌تر به تمام موارد نقض حقوق‌بشر در ایران پایان داده و به موارد مندرج در اعلامیه جهان حقوق‌بشر احترام بگذارد. این مجموعه هزینه مند کردن نقض حقوق بشر را راهکار فقدان ضمانت اجرایی در موضوع حقوق بشر یافته است و برای تحقق این ضمانت و مجاب کردن دولت ایران در پایان دادن به نقض حقوق بشر خواهد کوشید.


دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

تهران – 19 آذرماه 1388

منبع خبر : مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
 

HOME