متين ارجان در بهداري اوين بستري شد
30.11.09

متين ارجان فعال سياسي كرد از دو روز پيش به علت ناراحتي شديد كليوي در بهداري زندان اوين بستري شده است .
خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:براساس خبر دریافت شده متین ارجان که در زندان اوین بسر میبرد طی روز های گذشته به دلیل ناراحتی كليوي به درمانگاه زندان اعزام شده و گفته میشود وي در وضعيت بسيار نامناسب جسمي  به بسر ميبرد.
ناراحتي كليوي اين فعال كرد به دنبال ضرب و شتم وي توسط ماموران در زندان اوين در پي اعتراض وي به وضعيتش تشديد شده است
متین ارجان که 34 سال سن دارد در اردیبهشت 1384 به اتهام ورود به کشور و ارتباط با فعالان کرد و فعالیت سیاسی به نفع یک حزب کردی دستگیر و به 10 سال حبس محکوم شده که بیش از 4 سال آن را تحمل نموده است.
گفتنی است خانواده نامبرده در ایران زندگی نمی کنند و وی فاقد وکیل یا کسی جهت پیگیری و ضعیت حقوقی و قضایی و بیماریش در ایران است. وی طی 4 سال گذشته هیچگونه دیداری با خانواده و نزدیکانش نداشته است .
تا تاریخ تنظیم این خبر هیچگونه گزارشی از اعزام متین ارجان به مراکز درمانی خارج از زندان یا بهبود وضعیت وی دریافت نشده است
دوشنبه /9آذرماه1388
 

HOME