تظاهراتهای بزرگ و برنامه ها ی اعتراضی در رابطه با سفر احمدی نژاد به کپنهاک

همانطوری که در اطلاعیه قبلی به اطلاع شما ایرانیان آزدیخواه در داخل و خارج کشور رساندیم، ما در پی سازماندهی اعتراض بر علیه سفر احمدی نژاد، این مهره جنایتکار رژیم هستیم. ما زمان و مکان تظاهراتها و اعتراضها را در دانمارک اعلام میکنیم و امیدواریم ایرانیان خارج از کشور در سطح گسترده در این تظاهراتها و بخصوص در روزهای 17 و18 دسامبر که احمدی نژاد در کپنهاک حضور دارد شرکت کنند.

روز شنبه ١٢
دسامبر: هیئت های نمایندگی کشورهای مختلف از جمله ایران برای شرکت در جلسه محیط زیست به دانمارک میایند. تظاهرات بزرگی از طرف سازمانهای چپ ، محیط زیست ، ضد جنگ و فقر ..... در کپنهاک برگزار میشود . که تظاهرکنندگان از سراسر جهان در آن شرکت میکنند، ما با صفی جداگانه و با پرچم مطالبات مردم ایران و شعارسرنگون باد جمهوری اسلامی و نه به سفر احمدی نژاد... در حمایت از مبارزات مردم ایران در این تظاهرات شرکت میکنیم. تلاش ما بر این است تا گروههای دیگر نیز پرچم حمایت از مبارزه مردم ایران را بردارند و تظاهراتهای بزرگ آن روز رنگی از حمایت از مبارزه مردم ایران بگیرد.

یکشنبه ١٣
دسامبر: راهپیمائی از مرکز شهر کپنهاک به سمت پارلمان دانمارک در اعتراض به دعوت این جنایتکار به کنفرانس . و اعتراض علیه 30سال سرکوب واعدام وتوحش رژیم اسلامی ایران .

پنجشنبه
17 دسامبر
روز جلسه سران کشورها در دانمارک: تظاهرات در مرکز شهر و راهپیمائی به طرف سفارت جمهوری اسلامی. تظاهراتهای بسیار بزرگی از طرف جریانات چپ و محیط زیست در مرکز شهر انجام میگیرد که دهها هزار نفر در آن شرکت میکنند.

جمعه 18 دسامبر روز دوم جلسه سران: تظاهرات در مرکز شهر و راهپیمائی به طرف سفارت جمهوری اسلامی

هفته ٤٧ ، هفته اعتراض به سفر احمدی نژاد: هفته ٤٧ یعنی از روز دوشنبه ١٦ نوامبر تا جمعه
٢٠ نوامبر به عنوان هفته اعتراض به سفر احمدی نژاد باید بیشترین فشار را بر دولت دانمارک برای پس گرفتن دعوت نامه اش بگذاریم.

نامه های اعتراضی به سفارتخانه های دانمارک در کشوری که مقیم هستید بفرستید و در روز ١٩ نوامبر با اجتماع اعتراضی مقابل سفارتهای دانمارک و ملاقات با سفرا اعتراض خود را بیان کنید.

سفر رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی به دانمارک باید در ابعاد وسیع مورد اعتراض قرار گیرد. این اعتراض نباید فقط به روزهایی محدود شود که احمدی نژاد برای جلسه سران به دانمارک سفر میکند. از این رو ما ایرانیان سراسر جهان را دعوت میکنیم با ارسال نامه های خود به سفارتخانه های دانمارک در کشورهای مختلف جهان به دعوت نخست وزیر دانمارک از رئیس جمهور رژیم اسلامی برای شرکت در جلسه سران در دانمارک اعتراض کنند. ما در ضمن همه ایرانیان را فرا میخوانیم که در روز پنج شنبه ١٩ نوامبر با اجتماع در مقابل سفارتخانه های دانمارک در کشورهایشان، ضمن بیان اعتراض خود به تصمیم دولت دانمارک، نامه های اعتراضی خود را به سفارتخانه های دانمارک تحویل دهند و یا با گرفتن قرار ملاقات از قبل اعتراض خود را در ملاقاتی ابراز کنند.

ما نیز در دانمارک در این روز اعتراض ایرانیان آزادیخواه را به گوش وزیر امور خارجه میرسانیم. ما قبلا نامه ای به وزرات امور خارجهدانمارک نوشته ایم و اعتراض خود را به این دعوت اعلام کرده ایم.

از ایرانیان آزادیخواه در سراسراروپا.... میخواهیم که در روزهای 12 و13 و17 و 18 دسامبر به دانمارک سفر کنند و در تظاهرتهای اعتراضی شرکت نمایند.

در اطلاعیه های بعدی درباره مکان و زمان تظاهرات و برنامه های مختلف دیگررا به اطلاع عموم می رسانیم ما تسهیلات برای اقامت افراد در این شبها را فراهم میکنیم. لطفا جهت هماهنگی و دریافت اطلاعات با ما تماس بگیرید .

زنده باد آزادی و برابری.


سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران .

ابتکار مشترک در حمایت ازمبارزات مردم ایران
Etehad2009@gmail.com 

HOME