اعدام تزلزل رژیم جمهوری اسلامی و گسترش خشونت و اعدام

شماره: 58/آ/375

تاریخ: 28 آبان 1388

19 نوامبر 2009

اعدام تزلزل رژیم جمهوری اسلامی و گسترش خشونت و اعدام

کلن - آلمان

شنبه و یکشنبه 14 و 15 آذر برابر با 5 و 6 دسامبر 2009

انجمن پژوهشگران ایران بدنبال روند گسترش اعدام ها در چند ماهه اخیر که آخرین مرحله از خشونت گرائی، تهدید، زندان و شکنجه و تجاوز است، در جهت بررسی پدیده اعدام و رسیدن به یک سازماندهی و هم آهنگی در میان ایرانیان و مراجع بین المللی در جهت نفی و اعتراض به اعدام های گسترده در ایران کنفرانسی اضطراری را تحت عنوان " اعدام: تزلزل رژیم جمهوری اسلامی و گسترش خشونت و اعدام" اعلام می دارد.

این کنفرانس تلاش خواهد داشت به موضوعات اساسی زیر بپردازد.

* پدیده اعدام از دیدگاه جامعه شناختی
* حقوق بشر: نقض حقوق انسانی در ایران
* خشونت و مجازات دولتی در ایران
* اعدام و خشونت بر اقوام در ایران
* اعدام و خشونت بر ادیان و مذاهب در ایران
* نگاهی واقع گرایانه به موقعیت تزلزل آمیز رژیم و گسترش خشونت و اعدام

1. زبان کنفرانس فارسی و انگلیسی خواهد بود .

2. مقالات ارائه شده مطابق برنامه انجمن در پايان هر گردهم ‌آيي بصورت كتاب مستقل و با قيد نام صاحبان مقاله چاپ و منتشر خواهد شد.

3. هزينه رفت و آمد و اقامت براي شركت در هر يك از جلسات به‌عهده شركت‌كنندگان خواهد بود.

4. انجمن پژوهشگران ايران به اطلاع مي‌رساند كه معمولاً در شهر محل برگزاري كنفرانس، امكان اقامت در خانه‌هاي مسكوني اعضا و دوستان انجمن ميسر مي‌باشد، كه در صورت
تمايل با اعلام قبلي، مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد.

5. اسامی شرکت کنندگان و برنامه کامل این دو روز تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.

انجمن پژوهشگران ايران بدينوسيله از کليه صاحبنظران و کارشناسان دعوت بعمل مي آورد که بمانند هميشه فارغ از هر گونه ايده لوژی و نگرش خاصي و تنها بمنظور در اختيار داشتن
بهترين و ارزنده ترين ديدگاهها با حضور خود بر غنا و ارزشهای اين نشست بيافزايند.


انجمن پژوهشگران ايران
 

HOME