حضور پر رنگ پلیس پیرامون پل چوبی تهران
22.11.09

این حضور پلیس به دلیل اعلانی بوده که صورت گرفته و به دلیل واقع شدن منزل این خانواده در این منطقه، پلیس برای پیشگیری از بروز حاشیه و مسائل جانبی در آنجا حضور پیدا کرده است... از سوی دیگر، حراست دانشگاه خواجه نصير از خروج دانشجويان جلوگيري كرده و اين امر موجب تجمع دانشجويان شده است كه به دنبال اين ازدحام شديد و اعتراضاتي كه دانشجويان داشته‌اند، نيروهاي پليس پیرامون دانشگاه حضور پيدا كردند.
مردم شاهد حضور پررنگ پلیس پیرامون پیچ شمیران تهران، پل چوبی، خیابان انقلاب و محدوده اطراف آن هستند.

یک منبع آگاه با تأیید حضور پلیس در این منطقه به خبرنگار «تابناک» گفت: این حضور پلیس به دلیل اعلانی بوده که از سوی خانواده فروهر صورت گرفته و به دلیل واقع شدن منزل این خانواده در این منطقه، پلیس برای پیشگیری از بروز حاشیه و مسائل جانبی در آنجا حضور پیدا کرده است.

بنا بر این گزارش، از سوی دیگر، اعتصاب صنفي دانشجويان خواجه نصير، موجب ازدحام دانشجويان و حضور پليس پیرامون اين دانشگاه نیز شده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، دانشجويان اعتصاب كننده ادعا كرده‌اند، اين اعتصاب صنفي بوده و به هيچ وجه سياسي نيست.

بنا بر اين گزارش، حراست اين دانشگاه از خروج دانشجويان جلوگيري كرده و همین، موجب تجمع دانشجويان و به دنبال آن، ازدحام شديد و اعتراضات دانشجويان شده و برای همین، نيروهاي پليس نیز در اطراف دانشگاه حضور پيدا كردند.
 

tabnak

HOME