نقض حکم اعدام نعمت صفوی، نوجوان محکوم به اعدام در دیوان عالی کشور
22.11.09

کمیته گزارشگران حقوق بشر - حکم اعدام نعمت صفوی، نوجوان اردبيلی که در سن 16 سالگی به دليل همجنسگرايی (ارتکاب عمل لواط) بازداشت و پس از محاکمه در دادگاه اطفال از سوي دادگستری اردبيل به اعدام محکوم گرديده بود، پس از ارسال به دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده وی برای رسیدگی دوباره به شعبه همارز در دادگاه کیفری اردبیل ارجاع داده شده است.

لازم به ذکر است تاریخ ارجاع پرونده به دادگاه کیفری اردبیل 14 اسفند 87 میباشد. بنابراین احتمال آن میرود که دادگاه تجدیدنظر برگزار شده باشد. اخبار دیگر در مورد پروندهی این نوجوان متعاقبا ارسال خواهد شد.

بر اساس اعلام نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر از جمله موسسه بینالمللی دفاع از حقوق دگرباشان در حال حاضر چندین نفر در ایران به اتهام لواط محکوم به اعدام شدهاند. نعمت صفوی و قاسم بشکول در اردبیل، لقمان همزهپور و همزه چاوشی در سردشت، محسن قبرای در شیراز، حمید طاقی، ابراهیم حمیدی، مهدی پوران، و محمد رضایی در تبریز از جمله افرادی هستند که در سالهای گذشته به اتهام لواط به اعدام محکوم شدهاند
و در حال حاضر اخبار جدیدی از آنان در دسترس نیست.

 

HOME