بازداشت گسترده فعالین دانشجویی لیبرال در تهران
20.11.09

خبرگزاری هرانا ـ حقوق دانشجویی: به گزارش واحد دانش‌جویی مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران سورنا هاشمی و مهرداد بزرگ، فرزان رئوفی، احسان دولتشاه، علیرضا موسوی ، سینا شکوهی و البرز زاهدی از
فعالین دانش‌جویی و از اعضای دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت و به نقطعه‌ی نامعلومی منتقل شده‌‌اند.
بعد از بازداشت این دانش‌جویان ماموران امنیتی به خانه‌ی سورنا هاشمی و مهرداد بزرگ رفته با تفتیش خانه، وسائل شخصی آن‌ها را نیز همراه خود برده‌اند. ماموران گفته‌اند که این دانش‌جویان را به زندان اوین منتقل
می‌کنند.


منبع خبر : خبرگزاری هرانا

HOME