انتقال صفایی فراهانی از زندان به بیمارستان قلب
پنجشنبه 25 شهریور 1389

محسن صفایی فراهانی روز گذشته از زندان اوین به یکی از بیمارستانهای قلب تهران منتقل و در آنجا بستری شده است. از خانواده صفایی خواسته شده که یک اطاق خصوصی برای وی رزرو کنند تا ماموران بتوانند به طور مداوم در بالای سر وی حضور داشته باشند و از وی مراقبت کنند.

محسن صفایی فراهانی روز گذشته از زندان اوین به یکی از بیمارستانهای قلب تهران منتقل و پس از معاینات اولیه بستری شد.

به نوشته سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت، محسن صفایی فراهانی که چندین بار در زندان دچار افت هوشیاری شده بود، به مدت ۹ روز در بهداری زندان در شرایطی که پزشک متخصص وجود نداشت و امکانات پزشکی بسیار محدود بود، بدون مراقبت شایسته نگهداری شده بود، به طوری که علی رغم وخامت حالش حتی از وی نوار قلب نیز نگرفته بودند.

به نوشته این سایت خبری، پس از این مدت وی به بیمارستانهای مدرس و طالقانی جهت بررسی بیشتر اعزام گردید، اما علی رغم توصیه پزشکان به مراقبت بیشتر در بیمارستان، به زندان برگردانده شد.

صفایی فراهانی روز پنج شنبه گذشته مورد معاینه نماینده پزشکی قانونی قرار گرفت و وی از اینکه چرا تا کنون اقدام به بستری کردن وی در بیمارستان تخصصی نشده است، ابراز تعجب کرده بود. با این حال ارائه گزارش معاینه و موافقت دادستان با اعزام وی به بیمارستان پنج روز بطول انجامید.

بر اساس برآورد سایت وابسته به جبهه مشارکت، این تاخیر به علت کارشکنی های سر بازجوی سپاه در زندان اوین بوده است. براساس رویه موجود در مورد پرونده زندانیان سیاسی، بازجویان صاحب اختیار هستند و مقامات دادستانی و دادگاه فقط امضا کننده نظرات بازجویان هستند.

سایت نوروز همچنین نوشته است: بازجویان هفت فعال سیاسی شکایت کننده از کودتاگران، از اعضاء اطلاعات سپاه(قرارگاه ثارالله) هستند و به درخواست آنها بود که آقایان امین زاده ، تاج زاده و صفایی فراهانی پس از شکایت از کودتاگران به زندان بازگشتند. در حال حاضر از این هفت شکایت کننده آقایان میردامادی، امین زاده و صفائی فراهانی در بند ۳۵۰ زندان اوین و تاج زاده در محلی نامعلوم از زندان اوین در بازداشت به سر می برند.

صفایی فراهانی که پیش از بازگشت به زندان در مرخصی به سر می برد و با درخواست تلفنی سر بازجوی اطلاعات سپاه به زندان بازگشت، اکنون جهت بستری شدن تحت مراقبت سه مأمور نیروی انتظامی که اسلحه نیز حمل می کنند، به بیمارستان اعزام شده است.

از خانواده صفایی خواسته شده بود که یک اطاق خصوصی برای وی رزرو کنند تا ماموران بتوانند به طور مداوم در بالای سر وی حضور داشته باشند و از وی مراقبت کنند. گفته می شود این نوع سخت گیری ها که در نوع خود نا متعارف است برای آن است که شکایت کنندگان از مقامات اطلاعاتی و نظامی کودتاکننده از پیگیری شکایت خود منصرف شوند

همسر صفایی فراهانی پیش از در گفتگو با کلمه نسبت به سلامتی همسرش ابراز نگرانی کرده و با توجه به سابقه بیماری، خواستار مرخصی وی از زندان شده بود.

جبهه مشارکت نیز هفته گذشته در نامه ای به فرمانده سپاه هشدار داده بود که مسئولیت جان صفایی فراهانی برعهده اوست.

خبرگزاری هرانا

HOME