وضعیت حاد جسمی و ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات از درمان معلم زندانی
سه شنبه 23 شهریور 1389

معلم زندانی عبدالرضا قنبری که از ناراحتی حاد کلیوی رنج می برد در طی روزهای گذشته بیماری او شدت یافته است و کلیه وی دچار خونریزی است. بهداری زندان از درمان جدی او خوداری می کند و او در شرایط حاد جسمی بسر می برد.

بهداری زندان اوین به معلم زندانی عبدالرضا قنبری اعلام کرده است که قادر به درمان وی در بهداری زندان نیستند و او می بایست دریکی از بیمارستانهای خارج از زندان تحت معالجه قرار گیرد.

به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی، بازجویان وزارت اطلاعات از انتقال او به بیمارستان و تحت معالجه قرار گرفتن وی خوداری می کنند. ممانعت از معالجات پزشکی در بیرون از زندان باعث شده است که شرایط جسمی او حادتر شود. این زندانی سیاسی در طی روزهای گذشته دچار دردهای شدید کلیه است.

از طرفی دیگر هفته گذشته بطور شفاهی اعلام کرده بودند که حکم اعدام آقای قنبری به زندان تبدیل شده است ولی هنوز این حکم را به معلم زندانی و خانواده اش و وکیلش بصورت کتبی ابلاغ نکرده اند.خانواده این زندانی سیاسی در نگرانی شدید به دلیل وضعیت حاد جسمی عزیزشان بسر می برند.

لازم به یاد آوری است معلم زندانی عبالرضا قنبری روز 14 دی ماه 88 در محل کارش در دبیرستان حصار امین پاکدشت با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد. او چندین هفته تحت بازجویی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت ودرحین بازجویی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. عبدالرضا قنبری همچنین یک ماه در سلولهای انفرادی بند 240 زندانی بود و سپس او را به بند 350 زندان اوین منتقل کردند.

HOME