بی خبری مطلق از سرنوشت دو جوان کامیارانی
سه شنبه 23 شهریور 1389

از سرنوشت دو جوان کرد کامیارانی به نامهای حسن رحمانی و منت رحمانی که از حدود 45 روز پیش توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده اند اطلاعی در دست نیست.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این دو جوان کرد مدتی پیش توسط ستاد خبری اداره اطلاعات شهر کامیاران تلفنی احضار می شوند که پس از مراجعه ، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
علیرغم پیگیرهای خانواده آنان ، نیروهای امنیتی هیچگونه پاسخی نسبت به اتهام و محل بازداشت این افراد به خانواده ها نداده اند و تنها اعلام کرده اند که فرزندان آنان در اختیار بازجوهای وازرت اطلاعات هستند و تا تکمیل پروند این افراد حق تلفن و ملاقات با خانواده را ندارند.

خبرگزاری هرانا

HOME