دستگیری 60 دختر و پسر در میهمانی
چهارشنبه 24 شهریور 1389

پنج شنبه گذشته 60 دختر و پسر که در یک میهمانی حضور داشتند توسط ماموران اطلاعات ـ امنيت بازداشت شدند. به گزارش عصر ایران، پنج شنبه گذشته ماموران اطلاعات ـ امنيت شهریار با دستور قضای وارد یک باغ خانوادگی شدند که در جریان این یورش 60 دختر و پسر که به یک مهمانی آمده بودند بازداشت و بازجویی شدند.

ماموران 50 خودرو متعلق به شركت‌كنندگان در این میهمانی را توقيف و به پاركينگ پليس منتقل کردند.

خبرگزاری هرانا

HOME