فشار بر ارژنگ داوودی برای قبول عواقب اعتصاب غذايش
چهارشنبه 24 شهریور 1389

ارژنگ داوودی پس از گذشت بيش ازدو ماه از اعتصاب غذا در حاليکه به سختی قادر به تکلم و گشودن پلک هايش می باشد صبح امروز به بهداری زندان رجايی شهر منتقل شد با وجود شرايط به شدت نامناسب ارژنگ داودی در بهداری زندان رجايی شهر، ايشان تحت فشار قرار می گيرند تا فرمی را امضا کنندکه مسئوليت عواقب ادامه اعتصاب غذا را به عهده وی قرار می دهد.ايشان با تاکيد بر ادامه اعتصاب تا رسيدن به تمام خواسته هايشان از امضای اين فرم خودداری ورزيدند.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، ارژنگ داوودی بيش از دو ماه پيش در اعتراض به قطع تلفن ها و عدم رسيدگی به شکايتيش از حاج کاظم رئيس زندان رجايی شهر، در اعتصاب غذا به سر می برد. اين زندانی سياسی همچنين عنوان نموده است در صورتی که برای باز پس گيری منزل و جلوگيری از آوارگی خانواده اش به شکايتش رسيدگی نشود به مراجع بين المللی شکايت خواهد کرد.

گفتنی است که منزل ارژنگ داوودی از سوی قوه قضاييه با حکم قاضی وقت پرونده، آقای حداد، مصادره و به فروش رسيده است.همسر ارژنگ داوودی چندی پيش در مصاحبه با راديو فردا در رابطه با اين مسئله گفته بود که "منزل ما هم محل سکونت بود و هم مدرسه. مدرسه‌ای که مجتمع فرهنگی و آموزشی«پرتو حکمت» درآن قرار داشت و محل تحصيل دانش آموزان بود، که پلمب شد."

ارژنگ داوودی در تاريخ ۱۸ آبان سال ۸۲ تحت عنوان اقدام عليه امنيت ملی و نوشتن مانيفست سکولار ايرانيان دستگير شد و تاکنون در زندان به سر می برد.

خبرگزاری هرانا

HOME