صدور حکم زندان، شلاق و جریمه برای سه تن از اعضای یک خانواده آذربایجانی
دوشنبه 22 شهریور 1389

زهرا جدی، مرضیه جدی و علی امینی از فعالین مدنی آذربایجانی در تبریز از سوی شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی تبریز طی محاکمه ای غیابی به ۹۱ روز حبس، پرداخت دیه و تحمل شلاق محکوم شدند.

بر اساس رای صادره از سوی قاضی پودراتچی رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی تبریز، زهرا جدی به اتهام تمرد در مقابل مامورین، توهین به مامورین انتظامی و ایجاد ضرب و جرح به ۹۱ روز حبس تعزیری، پنجاه ضربه شلاق و پرداخت یک میلیون و پانصد هزار تومان دیه و علی امینی به اتهام تمرد در مقابل مامورین دولتی به ۹۱ روز حبس تعزیری و مرضیه جدی به اتهام توهین به مامورین انتظامی به پنجاه ضربه شلاق محکوم شده اند. به گزارش ساوالان سسی، ماموران نیروی انتطامی تبریز اسفندماه ۸۵ زهرا جدی و همسرش علی امینی و خواهرش مرضیه جدی را در حال پخش اعلامیه دعوت مردم به تجمع اعتراض آمیز در روز جهانی زبان مادری بازداشت کرده بودند. مامورین به هنگام دستگیری این افراد با استفاده از باتوم آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و گاز فلفل به صورتشان پاشیده بودند.

نزدیکان این خانواده آذربایجانی می گویند ماموران پس از انتقال این افراد به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در خیابان صائب تبریز آنها را به شدت مورد مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار داده اند و سپس با تهیه صورت جلسه و اسناد پزشکی دروغین مدعی شده اند که خانم زهرا جدی و همسرش علی امینی اقدام به ضرب و جرح مامورین انتظامی و درگیری فیزیکی با پلیس نموده اند.

رای صادره از سوی دادگاه جزایی برای این فعالین به صورت غیابی صادر شده است و آنها امکان دفاع از خود در دادگاه را نداشته اند.نقی محمودی وکیل این خانواده آذربایجانی به حکم صادره از سوی دادگاه جزائی تبریز اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی ارجاع شده است. این افراد در دوران بازداشت از ملاقات با خانواده و وکیل محروم بوده اند.

زهرا جدی، مرضیه جدی و علی امینی پیش از این نیز در همین رابطه به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شده بودند.

خبرگزاری هرانا

HOME