لغو ملاقات هاي حضوري صهبا رضواني

شنبه 20 شهریور 1389

مسئولين زندان اوين چند ماه است كه ازملاقات حضوري صهبا رضواني شهروند بهايي ساكن سمنان كه به حكم دادگاه انقلاب شهر سمنان به 3 سال و يك ماه حبس در زندان اوين تهران محكوم و تبعيد شده بدون هيچ دليل روشني ممانعت بعمل آورده اند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، اين اقدام در حالي صورت مي گيرد كه نامبرده بيش از يك سال است طبق اعلام مسئولين زندان به دليل داشتن پرونده امنيتي از حق مرخصي هم محروم مي باشد .

قابل ذكر است صهبا رضواني در تاريخ 25 آذر ماه 1387 در سمنان بازداشت شده كه طبق قوانين كيفري ايران اگر شخصي نيمي از دوره زندان خود را بگذراند با عفو مشروظ آزاد مي شود ولي تاكنون در مورد نامبرده هيچ اقدامي صورت نگرفته و به درخواستهاي وي نيز در اين رابطه پاسخي داده نشده است .
 

خبرگزاری هرانا

HOME