جلوگیری از انتقال حمزه کرمی به بیمارستان
دوشنبه 22 شهریور 1389

مسئولین زندان اوین در پی مخالفت حمزه کرمی در استفاده از پابند برای انتقال وی به بیمارستان، از آزمایش پزشکی این زندانی جلوگیری کردند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، حمزه کرمی زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین امروز برای انتقال به بیمارستان جهت انجام آزمایش " آنژوگرافی" از بند 350 خارج شد.

مسئولین که قصد داشتند وی را با پابند به بیمارستان منتقل کنند با مخالفت حمزه کرمی مواجه شده و از این امر اجتناب کرده و وی را به بند بازگرداندند.

حمزه کرمی توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده است و این حکم در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان مورد تائید قرار گرفته است.

وی مدیر مسئول سایت جمهوریت و از بازداشت شدگان پس از انتخابات است که در دادگاه های جمعی پس از انتخابات اعترافاتی اجباری بر علیه خود و مهدی هاشمی انجام داد.

حمزه کرمي که از سال 68 تا 74 فرماندار ورامين و از سال 74 تا 80 مديرکل سياسي دفتر رييس جمهور (هاشمي و خاتمي) بوده است، پس از صدور حکم طی نامه ای به افشای شکنجه های جسمی و روحی در دوران حبس در سلول های انفرادی پرداخت.

خبرگزاری هرانا

HOME