مصاحبه با رسول بداقی، سخن گوی کانون صنی معلمان، پیرامون مشکلات صنفی آنان

22.02.09

اصناف برای هر کاری آزاد هستند بجز انتقاد از مسئولین

مشکلات صنفی معلمان در سال های اخیر، انتقادات بسیاری را برانگیخته است و فضای متشنجی در میان معلمان به وجود آورده. در این میان بازداشت های متعدد معلمان نیز باعث نگرانی هرچه بیشتر فعالین صنفی شده است. در همین رابطه گفت و گویی با رسول بداقی، سخن گوی کانون صنفی معلمان انجام داده ایم.

1-    در رابطه با لایحه ی نظام هماهنگ حقوق و دستمزد و دلایل اجرایی نشدن آن توضیح دهید؟

 بايد عرض كنم اين برنامه اي كه معلمان خواستار اجراي آن هستند ديگر يك لايحه نيست بلكه از تصويب مجلس گذشته و تبديل به قانون شده است بايد گفت قانون مديريت خدمات كشوري كه يكي از بخشهاي آن (نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت) است.

طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي يكي از وظايف دولت اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي است. يعني هرچه را كه مجلس تصويب كند دولت موظف است بي چون وچرا در اجراي كامل آن تمام نيروي خود را به كار گيرد.ازطرفي مجلس وظيفه دارد به صحت اجراي مصوباتش همچنين به صحت اجراي قانون اساسي از سوي دولت به كار دولت نظارت داشته باشد.دولت حق هيچگونه سرپيچي از اجراي مصوبات مجلس را ندارد.اكنون چگونه است كه دولت اين مصوبه را اجرا نمي كند ،نمي دانم چه دليلي دارد،واين براي همه جاي سوال است كه چگونه دولت از مصوبات مجلس سرپيچي مي كند و مجلس سكوت كرده است؟

2-    نقش این لایحه در وضعیت معیشتی معلمان به چه شکل است؟

اجراي اين قانون براي معلمان مي تواند بسيار ارزشمند باشد يعني مي تواند فاصله ي معلمان را باخط فقركمتر كند، اكنون حقوق معلمان بسيار پايين تر از خط فقر است،يعني اگر حقوق معلمان دو ونيم برابر بشود، تازه روي خط فقر خواهند بود.اگر اين قانون را آقاي رئيس جمهور اجرا كند تازه به خط فقر كمي نزديك خواهند شد.همانطوركه براي بازنشستگان اين قانون اجرا شده و كمك بزرگي به معيشت آنان كرده است.

 3-    معلمان بسیاری در شهرهای گوناگون ایران به ویژه در تهران بارها دست به اعتراضات گسترده ای زده اند، مهم ترین خواسته های معلمان چیست؟

خواسته هاي معلمان ازديد من سه دسته هستند.

   الف) معيشت آنان كه اين هم به نوعي رعايت حقوق دانش آموز است زيرامعلمان اگر از لحاط معيشت مشكل داشته باشند،معلم خوبي براي دانش اموزان نخواهند بود.

ب) حقوق دانش آموزان ،زيرا حقوق دانش آموزان به نوعي حقوق معلمان هم هست،ازيك طرف معلمان خودشان فرزند و برادر و خواهر دانش آموز در مدارس دارند واز طرفي در يك محيط ساعتها بادانش آموزان هستند.

پ) مشكلات اجتماعي:  مشكلات اجتماعي مانند آزادي بيان،آزادي قلم وآزادي هاي اجتماعي ديگري كه برا ي يك انسان اجتماعي بايد باشد.

4-    این نوع برخورد های امنیتی بامعلمان و كانونهاي صنفی معلمان ، تنها برای خواسته های صنفی به چه دلیل است؟

اين پرسشي است كه بايد مسئولين به آن پاسخ بدهند،نمي دانم ،شايد به خاطر توهم ياترس بي جايي است كه حاكمان به خاطرقدرت در درون خود دارند. يا به خاطر آن چيزي ست كه آنان از رفتار هاي گذشته ي خود به ياد دارند و ما از آن آگاه نيستيم.

5-    نوع برخورد نهادهای امنیتی با معلمان بازداشتی چگونه است و دلیل بازداشت آن ها را چه چیز ذکر می کنند؟

برخوردها گوناگون است،احساس مي شود كه سليقه اي رفتار مي كنند.بستگي به شخصيت ماموران دارد،برخي تجربه ي بيشتري دارند،لذا در برخورد مراتب احترام را به حا ميآورند،برخي سن وسال كمتري دارند و با احساسات برخورد مي كنند،چيزهايي ازبدي معلمان در گوش آنان مي خوانند و آنها هم باورشان مي شود. يا تجربه ي تلخي از دوران تحصيل خود درمدارس دارند واكنون سرما خالي مي كنند.يا حقوق بيشتري به آنان داده مي شود و نمي خواهند آن حقوقشان از آنان گرفته شود. در كل بستگي به شخصيت آدمها دارد.

6-    خبرهایی از برنامه ریزی برای اعتصاب سراسری معلمان در اسفند ماه سال جاری به گوش می رسد، خواسته های اصلی معلمان در این اعتصاب چه چیزهایی است؟

خواسته هاي معلمان در درجه ي نخست اجراي قانون مديريت خدامات كشوري است. سپس پاداش پايان خدمت بازنشستگان آنگاه سروسامان دادن به بيمه هاي درمان كه خود آشفته بازاري جداگانه دارد،پايين بودن حقوق در برابر نرخ تورم،موضوع حقوق مدني مانند به رسميت شناختن فعاليت هاي صنفي معلمان و اجازه ي نشريه و عدم تعقيب فعالان صنفي ،داشتن شبكه ي راديويي آزاد براي معلمان داشتن برنامه هاي تلويزيوني براي وزارت اموزش وپرورش وبسياري مشكلات ديگر،حق مسكن،استاندارد نبودن امكانات مدرسه،وسايل سرمايشي و گرمايشي،اجراي اصل سي ام قانون اساسي ، گرفتن شهريه در مدارس دولتي از دانش اموزان و....

7-    وزیر آموزش و پرورش چه نظری در رابطه با این اقدامات و خواسته های معلمان دارد و چه موضع گیری هایی انجام داده است؟

وزير،از ديدمن فقط مي خواهد كسي مزاحم وزارتش نشود،ديگر هيچ !نه كاري به آينده ي كشور دارد،نه نابودي آينده ي جوانان  و نه درد مردم را احساس مي كند.

8-    در ایران، میزان آزادی تشکلات و اصناف تا چه حد بوده و تا چه حد اصناف گوناگون می توانند خواسته های خود را به صورت شفاف مطرح کنند؟  

آزادي اصناف بستگي به ميزان نفوذ انان در ميان مردم و شيوه ي فاليتشان دارد.اصناف براي هر فعاليتي آزاد هستند بجز انتقاد از مسئولين،همين!

9-     مهم ترین عامل برای مسکوت کردن خواسته های اصناف چه چیزی است؟

انتقاد از حاكمان خط قرمز است.از ديد  من سخن وپيام حاكميت به تشكل هاي صنفي اين است:  "انتقاد نكن هرچه مي خواهد دل تنگت بگو! "

 

HOME