کتابخانه

کتابخانه‎

صفحه 833 از 833

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10777820

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلی

«آنکه حقیقت را نمیداند نادان است،

آنکه حقیقت را میداند ولی انکار میکند تبهکار است.»

(برتولت برشت)

بازگشت به بالا