مطالب بیشتر...

صفحه 799 از 812

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
9711573

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلی

«آنکه حقیقت را نمیداند نادان است،

آنکه حقیقت را میداند ولی انکار میکند تبهکار است.»

(برتولت برشت)

بازگشت به بالا