مطالب بیشتر...

صفحه 798 از 813

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
9739801

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلی

«آنکه حقیقت را نمیداند نادان است،

آنکه حقیقت را میداند ولی انکار میکند تبهکار است.»

(برتولت برشت)

بازگشت به بالا