‎صدور احکام زندان برای سه تن از فعالین آذربایجانی

شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۳-2014-07-19-IranSOS- دادگاهی در تبریز ۳ فعال آذربایجانی را به ۷ سال حبس تعزیری محکوم نمود. به گزارش هرانا، رسول رضوی، حسین علی محمدی و طاها کرمانی سه تن از فعالین مدنی آذربایجانی در دادگاهی در تبریز در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

قاضی باقرپور رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز علی محمدی و کرمانی را با اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و رسول رضوی را نیز با اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نمود.
‎” تخریب اموال عمومی و توهین به مقدسات ” نیز دو اتهام انتسابی دیگری می باشد که علی محمدی و کرمانی با آن روبرو بوده و روز ۱۵ مرداد و جهت دفاع از خود در شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی و انقلاب تبریز حاضر خواهند شد.
‎گفتنی است حسین علی محمدی و طاها کرمانی روز ۱۳ آبان ۱۳۹۲ و رسول رضوی روز ۱۳ آذر ۱۳۹۲ از سوی ماموران امنیتی تبریز بازداشت و پس از گذشت چندین ماه با تودیع وثیقه های سنگین آزاد شده بودند.

 

بازگشت به بالا