گزارشی از پناهجویان ایرانی در ترکیه

۲۸ تیر ۱۳۸۴ - روز - به دنبال علت و مدرکی برای پناهندگی - 

" شانس اعطای پناهندگی به ایرانیان بعد ازانتخابات ریاست جمهوری اخیر بیشتر شده است". این را سعید می گوید. مطمئن نیست. پسرعمویش که در انگلستان زندگی می کند به او گفته است. اینجا کوچکترین شایعه ‌ای که رنگ امید در آن باشد، به سرعت پخش می شود. آنها داستان های مختلفی سرهم می کنند تا بتوانند شانس پناهندگی خود را در کشورهایی که کسی منتظر آنها نیست افزایش دهند.

‎گزارشی از آکسیون پناهجویان ایرانی در بروکسل

آخرین اخبار از وضعیت اعتصابیون و متحصنین در بلژیک

باز هم تركيه ، باز هم جنايت

عليرغم هشدارهاي قبلي  و اعتراضات انجام گرفته شده در ارتباط با بي توجهي دستگاه دولتي تركيه و كميسارياي عالي پنا هندگان سازمان ملل متحد در قبال پناه جويان ايراني ساكن در اين كشور و در ادامه اين سركوبهاي  دولتي  يكبار ديگر خبر از انجام جنايت ديگري رسيد.

صفحه 13 از 13

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
9435796

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیپناهندگان و مهاجرین

بازگشت به بالا