‎در خواست پناهندگی 4.777 نفر ایرانی در سال 2013 از آلمان

حنیف حیدرنژاد - سایت انتگراسیون، 11.01.2014:  وزارت کشور آلمان روز جمعه، دهم ژانویه  گزارش سالیانه آمار متقاضیان پناهندگی در آلمان مربوط به سال 2013 را منتشر نمود. بر اساس این گزارش در سال 2013،  4.777 نفر (سال 2012 ، 4.728 نفر) ایرانی در آلمان متقاضی پناهندگی بوده اند. به این ترتیب شمار ایرانیان پناه جو در آلمان در سال 2013 با افزایشی برابر 49 نفر، رشدی جزئی معادل 1% را نشان می دهد. با در نظر گرفتن انواع قبولی پناهندگی، در مجموع 52.8% ایرانیان پناه جو در سال 2013 موفق به کسب پناهندگی یا دریافت اقامت به دلایل انسانی در آلمان شده اند. (سال قبل تر: 51.9%)

نگاه کلی به آمار پناه جویان در آلمان در سال 2013
در سال 2103 در مجموع  127.023 درخواست پناهندگی در اداره امور پناهندگی آلمان به ثبت رسیده که از این تعداد، میزان 17.443 درخواست، درخواست مجدد بوده است. 109.580 درخواست نیز، درخواست اولیه  می باشد. (سال 2012، 64.539 درخواست). درخواست پناهندگی در سال 2013 با 45.401 نفر افزایش نسبت به سال 2012، یک رشد تقریبا 70 درصدی را نشان می دهد. دلیل این افزایش در درجه اول به افزایش شمار متقاضیان پناه جو از فدراسیون روسیه، (بطور خاص چچن)، سوریه، سومالی، اریتره، صربستان و مقدونیه و بوسنی هرزه گوئین بر می گردد. یک سوم مجموع پناهندگان در سال 2013 هم چون سال قبل از سه کشور بوسنی هرزه گوئین، مقدونیه و صربستان می باشند. بدین ترتیب آمار متقاضیان پناهندگی در آلمان برای ششمین سال پیاپی روند صعودی داشته است و به بالاترین میزان در 14 سال گذشته رسیده است. در سال 2007 آمار متقاضیان پناهندگی در آلمان به پائین ترین حد خود، یعنی 19.164 نفر رسیده بود.
 
احکام صادره در مورد درخواست پناهندگی
اداره فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی در سال 2013 جمعا 80.978 درخواست پناهندگی (با احتساب پرونده های سال های گذشته) را مورد رسیدگی قرار داده (سال قبل تر: 61.826) و برای آنها رأی صادر کرده است. از این تعداد در سال 2013؛
10.915 نفر، یعنی 13.5%  قبولیِ پناهندگی بر اساس حمایت از پناه جو، مطابق بند یک ماده 60 قانون اقامت دریافت کرده اند. از این میان، قبولی 919 نفر، یعنی 1.1 درصد (سال قبل:1.2%)، قبولی پناهندگی سیاسی براساس ماده 16آ قانون اساسی آلمان بوده است.
9.213 نفر یا 11.4% نیز اقامت به دلایل انسانی، مطابق بند های 2،3،5 و 7 از ماده 60 قانون اقامت دریافت کرده اند.  

از بین پرونده های مورد بررسی قرار گرفته در سال 2013 (با احتساب پرونده های سال های گذشته)، تعداد 31.145 نفر (38.5%) جواب منفی دریافت کرده اند.
در پایان دسامبر سال 2013 در مورد 95.743 پرونده هنوز تصمیم گیری به عمل نیامده بوده است. از این تعداد  86.694 مورد، درخواست اولیه پناهندگی و تعداد  9.409 پرونده نیز مربوط به درخواست مجدد می باشد.
 
ایرانیان پناه جو
در سال 2013، 4.777 نفر (سال 2012 ، 4.728 نفر) ایرانی در آلمان متقاضی پناهندگی بوده اند. به این ترتیب شمار ایرانیان پناه جو در آلمان در سال 2013 افزایشی جزئی برابر 1% را نشان می دهد. پناه جویان ایرانی بعد از صربستان، فدراسیون روسیه، سوریه، مقدونیه، افغانستان، بوسنی هرزه گوئین و کوزوو  در ردیف هشتم کشورهای اصلی ای قرار دارند که آلمان را برای پناهندگی انتخاب کرده اند.

از ایرانیان متقاضی پناهندگی در آلمان در سال 2013 میزان 7.5%  (سال قبل تر: 9.6%) موفق به دریافت موقعیت پناهندگی سیاسی بر اساس ماده 16آ  قانون اساسی آلمان و 45.3%، موفق به دریافت قبولی پناهندگی بر اساس حمایت از پناه جو (کنواسیون ژنو) یا دیگر انواع قبولی و اقامت شده اند که با یک فاصله زیاد، بالاترین رقم نسبت به بقیه کشورها می باشد.

با در نظر گرفتن انواع قبولی ای که فوقا به آن اشاره شد، ایرانیان پناه جو در ردیف اول جدول کل قبولی پناه جویان در آلمان قرار دارند. عراق با %50.2 دوم، پاکستان با 32.9% سوم، سوریه با 31.5% چهارم  و افغانستان با 21.0% در ردیف های بعدی جای گرفته اند.

حنیف حیدرنژاد، مددکار اجتماعی و مشاور در امور پناهندگی و مهاجرین
‏http://www.hanifhidarnejad.com

منبع:

گزارش وزارت کشور آلمان
‏An­zahl der Asyl­be­wer­ber im Jahr 2013: Höchs­ter Stand seit 14 Jah­ren


مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10423667

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیپناهندگان و مهاجرین‎در خواست پناهندگی 4.777 نفر ایرانی در سال 2013 از آلمان

بازگشت به بالا