در شش ماه نخست سال 482 کودک معتاد به دنیا آمده اند

شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶--2017-11-04-IranSOS- رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت که سال گذشته 1189 کودک مسمومیت با مواد مخدر داشته و در شش ماهه امسال نیز 482 کودک، معتاد به دنیا آمده اند. به گزارش  هرانا به نقل از برنا، حسین اسدبیگی گفت: "مسمومیت کودکان با مواد مخدر یکی از مصداقهای کودکآزاری است که بسیاری از این کودکان از بدو تولد و از طریق مادران معتاد خود گرفتار میشود".

وی ادامه داد: "براساس آمار سال گذشته از سطح بیمارستانها و درمانگاهها، 849 کودک مسمومیت با مواد مخدر داشتهاند و در شش ماهه ابتدایی امسال نیز 570 کودک تازه متولد شده در بیمارستان با مواد مخدر مسموم شده اند".

اسدبیگی گفت: "به طورکلی سال گذشته 1189 کودک مسمومیت با مواد مخدر را داشته اند که از این تعداد 600 نوزاد دختر و 589 نوزاد پسر گزارش شده است".

رئیس اورژانس اجتماعی کشور ادامه داد "در سال 95، 639 نوزاد تازه متولدشده مسمومیت با مواد مخدر داشته و در شش ماه ابتدایی امسال 482 کودک معتاد، به دنیا آمدهاند".

اسدبیگی گفت "در سال 95 از میان 1189 کودکی که مسمومیت با مواد مخدر آنها محرز شده، 467 نوزاد تحویل به بهزیستی شده، 60 نوزاد تحویل اقوام و 15 نوزاد بر اثر مسمومیت با مواد مخدر فوت کرده است".

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10478646

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیزنان و کودکاندر شش ماه نخست سال 482 کودک معتاد به دنیا آمده اند

بازگشت به بالا