‎مامان اومده که ایندفعه بمونه

‎‫آزادی نسرین ستوده وتعداد دیگری از زندانیان سیاسی بر خانواده آنان و ملت ایران خجسته باد! اما ما خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم! و نه تنها تعدادی از آنان!!‬

مطالب مرتبط

بازدیدهای محتوا
6709600

مسیر یاب

موقعیت شما: صفحه نخستزنان و کودکان‎مامان اومده که ایندفعه بمونه
بازگشت به بالا