کمون پاریس 18/3 تا 28/5/1871 (بخش 4) 3 - بلانکی و بلانکیست¬ها

چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵-2016-11-02-IranSOS- لوئی - آگوست بلانکی ( Louis-Auguste Blanqui) یکی ازبزرگترین انقلابیون پرولتاریائی قرن 19 بود. او دردهها قیام شرکت ورهبری آنها را بعهده داشت. بلانکی دو بار به مرگ محکوم شد( که مورد عفو قرارگرفت) . او 37 سال ازعمرش را در زندان بسربرد. نام او از سه انقلاب مهم قرن نوزده­ام - 1830 ، 1848، و1871-   جدائی ناپذیر است. "همه ضد انقلابیون با شنیدن اسم بلانکی  رنگ می­بازند." واقعیتی که حتی پرودون هم به آن معترف است. درشرکت اولینش در قیام 1827، سه زخم شمشیرویک گلوله برگردن نصیبش شد.سپس شرکت او درقیام بزرگ 1830 بود که به سقوط بوربونها(Bourbonen)  وآغازسلطنت ژوئیه Julimonarchie)) که تا سال 1848 تداوم داشت منجرشد. تلاشهای دیگر او برپائی قیام سراسری در فرانسه در سالهای 1834 ، 1835 ، 1839 ،1840 بود. بلانکی بدلیل رهبری قیام پاریس 1839 به مرگ محکوم شد ولی مورد عفو قرارگرفت. سپس انقلاب 1848 فرارسید که به سقوط رژیم« پادشاه فرانسویان»(Bürgerkönig) لوئی فیلیپ(Louis Philippe) و برقراری جمهوری(وبالاخره کودتای ناپلئون سوم) منجر شد. او باردیگر بخاطر شرکت درقیام 1848دستگیر ودرسال 1850 به ده سال زندان محکوم شد.

تزهائی درباره راسیسم و سرمایه

 

 

 

 سه شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵-2016-10-11-IranSOS- تخیل نژاد بمثابه یک ایدئولوژی، تئوری است غیرعلمی با تزئین عوام پسندانه  که توسط راسیست­ها تبلیغ می­شود تا استثمار، سرکوب، تبعیض وتعقیب انسان توسط انسان را که نه ازنظر تاریخی، اقتصادی واجتماعی نابرابر، بلکه بدلایل شرایط طبیعی نابرابر زائیده شده­اند را توجیه نماید. بیهوده نیست که تخیل نژاد به رنگ پوست، شکل جمجمه  خون ویا ژن ویا اگربا احتیاط بگویم به "شکل فرهنگی" و "روان مردم" رجوع می­کند، او در همه حالات جامعه انسانی را با دنیای حیوانات یکی گرفته ونوع انسان را غیرتاریخی وهمانند منشاُ بیولوژیک مصنوعاً ازهمدیگر جدا می­کند. تخیل نژاد، نه تنها دربرابر درک مارکسیستی از مبارزه طبقاتی که تاریخاً بوجودآمده­ وچیرگی بر تضاد­های طبقاتی را برسمیت می­شناسد، قرارمی­گیرد، بلکه به مقابله با اصل برابری دمکراسی (بورژوائی) وتمامی میزانهای اخلاقی آن که تاریخاً بسط یافته­اند، برمیخیزد.

به بهانه تیراندازی یک جوان 18 ساله ایرانی تبار به گروهی از جوانان مهاجر درشهر مونیخ ! "بیگانه" بودن آری، بیگانه ماندن چرا؟

سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵-2016-08-31-IranSOS ترجمه و بازتکثیر: یکی« ازفعالین چپ دروین – اطریش» - زندگی درخارج ومشکلات توام با آن ، برکسی پوشیده نیست، بخصوص برای آنهائیکه دستی در مبارزه  داشته اند ویا اکنون به مبارزه مشغولند ویا کلا درخارج زندگی وکار می کنند، حال بصورت پناهنده، مهاجرویا بقصد کاروبدست آوردن نان. ولی آنچه که برای اغلب این گروها مشترک است، ونوعی ویژگی زندگی آنها را تشکیل می دهد ، بیگانه بودن،بیگانه ماندن وبالاخره بیگانه شدن است. شاید این گفته برای اقلیتی بسیارکوچک صادق نباشد ، ولی بجرات می توان گفت، اکثریت بزرگی را دربر می گیرد . 

آیا جنبش ضدفاشیستی علیه حزب آزادیخواه اتریش (FPÖ) جلوگیر فاشیسم خواهد بود؟

دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵-2016-08-08-IranSOS- ترجمه و تکثیر<یکی ازفعالین چپ در وین - اتریش >: درهمه ­پرسی جدید که در رسانه ­های مختلف بورژوازی دراواسط ماه مارس جاری، علیه فاشیستی ومحدود ­شدن حقوق دمکراتیک منتشرشده­است در جواب به این سوال که اگر یکشنبه دیگرانتخابات مجلس شورای ملی برگزار می­شد، انتخاب شما چگونه می­بود؟ «حزب آزادیخواه اتریش»(FPÖ) 33% رای را بدست می­آورد . همزمان حزب سوسیال دمکرات(SPÖ) وحزب مردم (ÖVP)، فعالیت خود را جهت تحکیم وگسترش اتحادیه اروپا و ممانعت از ورود فراریان از جنگ­های امپریالیستی نقش های دیگری را عهده­ دار شده­اند. روندی که ما دردیگرکشور­های اروپائی هم شاهد آن هستیم : احزاب سوسیال دمکرات حاکم دردولت، دمکراسی بورژوازی را از درون تهی کرده و حقوق دمکراتیک را در سطح قضائی و هم در عمل پایمال می­کنند. بعنوان مثال در فرانسه درج حالت فوق ­العاده در قانون اساسی و نیز تشدید قوانین ضدخارجی درآلمان، سوئد و اسلواکی و... حاکی ازاین تکامل سیاسی است.

کمون پاریس 3،18 تا 1871،5،28(بخش 3)

 کمون پاریس

3،18 تا 1871،5،28(بخش 3)

موضع جریاتات مختلف سیاسی درون وعلیه کمون پاریس

1-   فرصت­طلبان/ رویزیونیست­ها/ کائوتسکیست­ها

دربرخورد به کمون(پیش تاریخ آن، جنگ آلمان وفرانسه) درجنبش کارگری، حتی درسالهای 1870-71 "این امکان وجود داشت"که به مواضع اپورتونیستی ویا مستقیمن ارتجاعی درغلطید.  طبیعی است که درهمان زمان هم "ارزیابی از درس­های کمون" امری ضروری می­بود.

مطالب بیشتر ...

صفحه 3 از 22

مطالب مرتبط

بازدیدهای محتوا
6139258

مسیر یاب

موقعیت شما: صفحه نخستستون آزاد و مقالات
بازگشت به بالا