با تودیع قرار وثیقه: 9 تن از بهاییان کرمانشاه آزاد شدند

شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶-2017-11-04-IranSOSدر هفته های اخیر همزمان با فرا رسیدن مناسبت دویستمین سالروز تولد بهاءالله، شارع امر بهائی، تعداد زیادی از شهروند بهایی در شهرهای مختلف کشور توسط نیروهای وابسته به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بازداشت شده اند. 8 تن از بازداشت شدگان در کرمانشاه امروز و 1 تن نیز در روزهای اخیر با تودیع قرار وثیقه امکان آزادی موقت یافتند.

به گزارش هرانا،  8 نفر از شهروندان بهائی شهر کرمانشاه با قید وثیقه آزاد شدند. دیگر شهروند بهایی بازداشت شده این شهر به دلیل بارداری کمی پیش تر آزاد شده بود.

این شهروندان روز چهارشنبه 26 مهر 1396 توسط مامورین امنیتی بازداشت شده بودند.

پیمان قیامی، عزت الله شهیدی، فروزان امینی، کامبیز مرادی پور، امرالله اسلامی، نعمت الله شادابی، سینو رسولی و امیر کدیور 8 شهروند بهایی هستند که امروز از محل بازداشتگاه آزاد شدند.

اندکی پیش یکی دیگر از افراد بازداشت شده به نام سپیده احراری به دلیل اینکه در دوران بارداری به سر می برد. با قید وثیقه 100 میلیون تومان آزاد شد.

در روزهایی که بهاییان در سراسر دنیا سرگرم برگزاری جشن های دویستمین سالگرد تولد پیامبرشان، "بهاالله" بودند، پیروان آیین بهایی در ایران به اتهام برگزاری مراسم مذهبی، هم چنان تحت فشار و آزار قرار دارند. در روزهای اخیر حداقل 47 محل کسب بهاییان در شهرهای مختلف ایران پلمپ شده بود و دست کم 25 شهروند بهایی در شهرهای مختلف کشور توسط نیروهای وابسته به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بازداشت شده اند.

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10077789

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیادیان و مذاهببا تودیع قرار وثیقه: 9 تن از بهاییان کرمانشاه آزاد شدند

بازگشت به بالا