‎بازداشت چند شهروند بهایی ساکن آباده در ارتباط با دانشگاه مجازی بهاییان ایران

ماموران پس از بازرسی منزل، فرشید رستگار و چند نفر از حاضرین که همگی از دانشجویان بهایی دانشگاه مجازی بهاییان ایران بودند را بازداشت می‌کنند. قابل ذکر است فرشید رستگار به جوانان بهایی که در شهرستان آباده مشغول تحصیل در دانشگاه اینترنتی بهاییان ایران موسوم به علمی آزاد هستند، کمک و راهنمایی می‌کرده است.
‎چند جوان بهایی دستگیر شده در روز سه شنبه ۹ دی ماه آزاد می‌شوند ولی فرشید رستگار پس از دو روز آزاد می‌گردد.
‎یک فرد مطلع در محل به گزارشگر هرانا گفت: «ماموران هیچ گونه حکم رسمی برای بازرسی و بازداشت نداشته‌اند که با درخواست و پافشاری فرشید رستگار فقط یک برگه کپی نشان می‌دهند و اجازه اعتراض به آقای رستگار هم نمی‌دهند… در ضمن اکثر سوالات بازجویان در رابطه با دانشگاه اینترنتی بهاییان ایران بوده است.

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10777091

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیادیان و مذاهب‎بازداشت چند شهروند بهایی ساکن آباده در ارتباط با دانشگاه مجازی بهاییان ایران

بازگشت به بالا