دادگاه مطبوعات؛ مدیر مسئول سابق ماهنامه بهار جاودان و مدیر مسئول روزنامه بهار مجرم شناخته شدند

یکشنبه ۱۳ ٬آبان ۱۳۹۷-2018-11-04-IranSOS- هیات منصفه مطبوعات استان تهران مدیران مسئول روزنامه بهار و ماهنامه بهارجاودانه را که پرونده هایشان با شکایت دادستانی تشکیل شده، مجرم شناخت. به گزارش هرانا به نقل از ایرنا، جلسه رسیدگی به پرونده مدیران مسئول روزنامه بهار و ماهنامه بهار جاودانه امروز یکشنبه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

 پرونده مدیر مسئول روزنامه بهار و خبرنگار این روزنامه به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “نشر مطالب خلاف واقع” با شکایت دادستانی تهران تشکیل شده است که هیات منصفه مطبوعات پس از استماع کیفرخواست و دفاعیات مدیرمسئول، روزنامه بهار را در هر دو عنوان اتهامی مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات نیز ندانست.

هیات منصفه مطبوعات همچنین در ارتباط با خبرنگار این روزنامه اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” را در مورد او وارد ندانست و مجرم نشناخت اما در ارتباط با عنوان اتهامی “نشر مطالب خلاف واقع”، متهم را مجرم شناخت ولی مستحق تخفیف در مجازات دانست.

پرونده مدیر مسئول ماهنامه بهار جاوادنه نیز با شکایت دادستانی و به اتهام “نشر مطالب خلاف واقع” تشکیل شده که هیات منصفه پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان و استماع دفاعیات متهم، مدیر مسئول این ماهنامه را مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات دانست.

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10441891

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیفرهنگ و هنردادگاه مطبوعات؛ مدیر مسئول سابق ماهنامه بهار جاودان و مدیر مسئول روزنامه بهار مجرم شناخته شدند

بازگشت به بالا