کارگران فصلی نی بر هفت تپه روز گذشته تجمع کردند

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵-2017-03-07-IranSOS- صبح دیروز حدود 200 نفر از کارگران فصلی نی بر مجتمع کشت‌و صنعت هفت تپه در اعتراض به آنچه محقق نشدن مطالبات بیمه‌ای خود از سوی کارفرماعنوان می‌کردند در محوطه  مجتمع تجمع کردند. به گزارش ایلنا، یکی از کارگران حاضر در این اجتماع صنفی  گفت: اعتراض دیروز کارگران فصلی نی‌بر برای واریز بیش از 10 میلیارد تومان از حق بیمه پرداخت نشده آنها است.

از قرار معلوم این هزینه مربوط به دوران توقف فعالیت نی‌بری در بازمانی سالهای 68 تا 92 است.

به گفته وی ، همچنین به تاخیر افتادن  یک ماه حقوق بهمن ماه ،عیدی پاداش سال جاری وحق بهربرداری سالهای گذشته از دیگر مطالبات کارگران حاضر در در اجتماع  روز گذشته بوده  است.

او با بیان اینکه در خصوص مطالبات بیمه ای  کارگران نی بر در سال 93  در تهران اعتراض کرده بودند، گفت: پس از این ماجرا دولت طی مصوبه‌ای مبلغ 25 میلیارد تومان برای پرداخت حق بیمه این کارگران اختصاص داد.

 این اظهارات تا این لحظه مبلغ 15 میلیارد تومان از اعتبارات تعیین شده توسط دولت پرداخت شده است که نتیجه آن صدور احکام بازنشستگی برای شماری زیادی از کارگران نی بر بوده است.

این کارگر هفت تپه با بیان اینکه در صورت پرداخت مابقی حق بیمه  فصول بیکاری کارگران که حدود 10 میلیارد تومان می شود حدود 180کارگر از مجموع 350کارگر  فصلی نی بر کنونی بازنشسته می‌شوند، افزود: با این حال پس از گذشت  چند سال از تصویب این مصوبه  هنوز پرداخت مابقی حق بیمه فصول بیکاری کارگران مشخص نیست.

به گفته وی وجود فاصله بیمه‌ای در سوابق این کارگران به آن دلیل است که به دلیل امکان برداشت محصول نی‌شکر تنها در نیمی از سال، کارگران نی‌بر به صورت فصلی مشغول به کارند و به همین دلیل حق بیمه آنان نیز تنها نیمی از سال پرداخت می‌شود.

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10474882

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیکارگرانکارگران فصلی نی بر هفت تپه روز گذشته تجمع کردند

بازگشت به بالا