‎‫ادامه تنش و اعتصاب در بند 350 اوین‬ ٬ ‎‫مهلت 24 ساعته به مسئولین زندان‬

‎‫شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۲‬ - همانگونه که در برخی از خبرها آمده است در جریان اعتراض جمعی زندانیان سیاسی بند 350 به اقدام های تحریک آمیز 4 زندانی امنیتی در بند و ایجاد تنش و تشنج و درگیری و خبرچینی برای وزارت اطلاعات از سوی آنها، افراد یاد شده به نام های م.الف، س(ش).د، ب.ن و ع.الف ، 4 نفر از زندانیان سیاسی به نام های عماد بهاور، حسن اسدی زیدآبادی، علی کاظمی و بهزاد عرب گل از 9 دی ماه به سلول انفرادی منتقل شده اند که از تاریخ یاد شده بالغ بر 145 نفر از 170 نفر زنذانی بند 350 در اعتراض به انتقال 4 زندانی سیاسی به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده و دریافت غذای دولتی را تحریم کردند.

در همان حال 125 نفر از زندانیان طی نامه ای از مقام های قضایی و زندان خواستند جهت پیشگیری از وقوع اتفاقات بعدی و برای بازگشت آرامش به بند 350 چهار زندانی امنیتی محرک اعتصابات اخیر به بند دیگری منتقل شوند اما روز شنبه 14 دی ماه به رغم نامه اعتصاب زندانیان و تظاهرات و نشست چندین ساعته آنها و مذاکرات چندین ساعته بی نتیجه نمایندگان زندانیان با مسئولان زندان با حکم قضایی چهار فرد امنیتی که از اعضای سابق دستگاه امنیتی هستند به بند 350 برگشت داده شدند و این در حالی است که گفته شده 4 زندانی سیاسی هم چنان برای مدت 20 روز باید در سلول انفرادی بمانند اما زندانیان سیاسی برای بازگشت این 4 زندانی سیاسی به بند 24 ساعت مهلت تعیین کرده اند.‬
‎‫14دی ماه 1392‬

‎‫خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان‬

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10542255

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیاخبار‎‫ادامه تنش و اعتصاب در بند 350 اوین‬ ٬ ‎‫مهلت 24 ساعته به مسئولین زندان‬

آرشیو

بازگشت به بالا