‎فراخوان کارزار لغو گام به گام اعدام ‫(‬ لگام ‫)‬ جهت حذف هر چه سریع تر شیوه های بیرحمانه اعدام

مردم بزرگوار ایران‫!‬
‎ترویج و نهادینه کردن خشونت٬ مردم هر جامعه را از حرکت در مسیر بایسته ی خویش باز می دارد٬ راه بر آرامش روانی مردم می بندد و هرگونه فرصت اصلاح و بهسازی را از دسترس آنان دور می دارد‫.‬ جامعه ای که تنش و تندی را از زمانزایش با زندگی مردم خویش درآمیزد به پیری زودرس دچار خواهد شد و هرگونه سلامت و رشد راه نخواهد یافت‫.‬

برای مطالعه ادامه متن اینجا کلیک کنید‬
‎‫

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10487902

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیاخبار ‎فراخوان کارزار لغو گام به گام اعدام ‫(‬ لگام ‫)‬ جهت حذف هر چه سریع تر شیوه های بیرحمانه اعدام

آرشیو

بازگشت به بالا