‎نامدارایی دینی و خشونت علیه زنان در ایران

نوشتۀ ناصر اعتمادی - دوشنبه 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. در سی و پنج سال گذشته موضوع و واقعیت خشونت، به ثابت زندگی میلیون ها ایرانی به ویژه زنان ایرانی در قیاس با کل دورۀ یک صد سال گذشته تبدیل شده است. اما، آنچه بروز خشونت را، فرای صورت های مختلف آن، در سه دهۀ اخیر در ایران متمایز و متعّین می کند ای بسا همزمانی یا همزادی اش با تأسیس نوع ویژه، اگر نه بی سابقه ای از نظام سیاسی، نظام مذهبی، در این کشور و رواج و نهادینه شدن نامدارایی دینی طی همین دوره است.

خانم آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در پاریس، و آقایان عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر و کاظم کردوانی پژوهشگر در برلین در "میزگرد" این هفتۀ "زمینه ها و زمانه ها" به بررسی دلایل و پی آمدهای خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران پرداخته اند و به این پرسش کلیدی پاسخ داده اند که تا کجا خشونت نظام دینی علیه زنان ایران بنیاد خشونت به طور کلی و مانع بزرگ گذار به دموکراسی در این کشور به شمار می رود.

‎به فایل صوتی در این نشانی گوش کنید

http://rfi.my/1i4nbVm

-------------------------------------------
                      League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) - FIDH member
‎جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
LDDHI
‎عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
‎فیس بوک

http://www.facebook.com/lddhi.fidh
E-mail: lddhi(at)fidh.org
‎یا lddhi.fidh(at)gmail.com
Twitter: @fidh_fa
‎ صفحه ایرانِ فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
FIDH Iran Page: http://www.fidh.org/-Iran,228-

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10768456

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیاخبار ‎نامدارایی دینی و خشونت علیه زنان در ایران

آرشیو

بازگشت به بالا