فراخوان به تظاهرات اول ماه مه ۲۰۱۸ در پاریس

دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷-2018-04-30-IranSOS-  زنده باد اول ماه مه!  امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر میرویم که بخش کثیری ار کارگران ایران هنور دستمزدهای سال گذشته خود را دریافت نکرده اند. امسال در شرایطی به ۱۱م ارزیبهشت نزدیک میشویم که در اثر بسته شدن کارخانه ها و کارگاه ها٬ هر روز خیل عظیمی از کارگران به لشکر عظیم بیکاران میپیوندند!  

 امسال در شرایطی اول مه مه را برگزار میکنیم که دستمزد حداقل در ایران با محاسبان مشترک خود کارفرمایان و کارگران حکومتی نصف سبد معیشت و یک چهارم خط فقر است!  امسال در شرایطی به خیابان میاییم که کماکان حاکمیت اسلامی هیچ یک از حقوق اولیه کارگران و دیگر شهروندان٬ بویژه حق تشکیل تشکل های مستقل و پایدار طبقات گوناگون٬ را نمیپذیرد و به اعمال انواع  تبعیض بین شهروندان ادامه میدهد٬ از شما دعوت میکنیم تا با حضور گسترده خود٬ صدای حق طلبانه و رهایی بخش کارگران ایران را هر چه رساتر به گوش مردم فرانسه برسانیم! زمان گردهمایی: ساعت ۱۴ محل گردهمایی: شماره ۱۱ بلوار دلا باستیل

 

Metro: Quai de la Rapée, Ligne 5

 

 

 

زنده باد اتحاد بین المللی کارگران

 

 سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

 

 زنده باد آزادی-

 

 زنده باد سوسیالیسم

 

کمیته برگزاری اول ماه مه ۲۰۱۸ / پاریس

 

 

 

 

 

تعداد بازدید مطالب
10459725

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیاخبارفراخوان به تظاهرات اول ماه مه ۲۰۱۸ در پاریس

آرشیو

بازگشت به بالا