شکستن دست و پای زندانی توسط گاردزندان برای “دادن درس عبرت”

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶-2017-12-16-IranSOS- گارد زندان رجایی شهر کرج، زندانی که با سر و صدا کردن سایر زندانیان را از حضور گارد زندان و انجام بازرسی سرزده خبردار کرده بود توسط این نیروها مضروب شد. او که گزارش می شود علاوه بر جراحت های ظاهری احتمالا دست و پایش نیز شکسته است با همین وضعیت در میانه سالن زندان رها شده است، ماموران زندان گفته اند به او اجازه رفتن به بهداری را نمی دهند و کسی هم حق کمک به او را ندارند. مسئولین زندان دلیل عمل خود را دادن “درس عبرت” به سایر زندانیان عنوان کرده اند.

به گزارش  هرانا، هر چند بازرسی محیط زندان توسط قانون برای مدیریت زندان بعنوان ابزاری جهت ایمن سازی و کنترل محیط به رسمیت شناخته شده است اما هیچ قانونی اجازه مضروب کردن زندانیان را به مسئولان نمی دهد.

ساعت ۶ و نیم صبح روز پنج شنبه مورخ ۲۳ آذرماه، گارد زندان رجایی شهر کرج جهت بازرسی سرزده به اندرزگاه ۴، سالن ۱۱ این زندان مراجعه می کند. این نیروها مجددا به همین محل و برای همین منظور شب هنگام باز می گردند.

در حالی که نیروهای بازرسی زندان قصد داشتند بصورت غافلگیرانه به این محل وارد وارد شوند و بازرسی را آغاز کنند، بصورت تصادفی یکی از زندانیان که در حال قدم زدن در سالن بوده است ورود نیروهای گارد را مشاهده و با ایجاد سر و صدا زندانیان که بسیاری از آنان خواب بودند را از حضور این نیروها و بازرسی سرزده مطلع می کند.

همانطورکه اشاره شدبازرسی محیط زندان مغایرتی با قوانین جاریندارد اما برخلاف  نصصریح قانون،نیروهای گارد زنداناین زندانی که هویت او احمدر یحانی احراز شده است را به شدت مضروب میکنند.

گزارش شده است شدت ضرب و شتم این زندان در حدی بوده که علاوه بر جراحت های ظاهری یک دست و احتمالا مچ پای چپ او بر اثر این ضرب و شتم ها شکسته باشد.

نیروهای گارد زندان پس از بازرسی و ضرب و شتم “احمد ریحانی” او را در میانه سالن زندان و مقابل سایر زندانیان رها می کنند و اعلام می کنند او حق اعزام به بهداری و رسیدگی درمانی ندارد و همینطور هر زندانی که به او کمک کند تنبیه خواهد شد.

نیروهای گارد هدف خود از چنین عمل غیر انسانی را دادن “درسعبرت” بهزندانیان عنوان کردهاند.

احمد ریحانی، متهم به سرقت و آدمربایی است. او که از ۳ سال پیش در زندان به سر می برد اکنون در اندرزگاه ۴، سالن ۱۱ زندان رجایی شهر کرج حضور دارد.

لازم به تاکید است خشونت نیروهای گارد و پرسنل زندان رجایی شهر مسبوق به سابقه است. حتی در بازرسی مورد اشاره زندانیان دیگری نیز مضروب شده اند اما هیچیک وخامت حال آقای ریحانی را ندارند.

تعداد بازدید مطالب
9713308

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیاخبارشکستن دست و پای زندانی توسط گاردزندان برای “دادن درس عبرت”

آرشیو

بازگشت به بالا