خلاصه ی گزارش شفاهی گزارشگر ویژه ی وضعیت حقوق بشر در ایران به سازمان ملل در روز 25 اکتبر 2017

خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ی سازمان ملل

جمعه ۰۵ آبان ۱۳۹۶-2017-10-27-IranSOS- خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه 3 آبان 1396، (25 اکتبر 2017) با تقدیم گزارش ماه آگوست / سپتامبر به 2017 "کمیته ی سوم" نشست همگانی سازمان ملل متحد، در اظهارات شفاهی اطلاعات بهروز شده ای را ارائه کرد.

خانم جهانگیر در این گزارش شفاهی در باره ی موارد زیر سخن گفت: شمار اعدامها، اعدام نوجوانان، شکنجه روحی و جسمی و فشار برای اعتراف، مجازاتهای شلاق، قطع عضو و کور کردن، حقوق زنان، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر و کنشگران حقوق زن ، فعالان سندیکایی، سرکوب آزادی بیان، اقلیتهای قومی، دینی (به ویژه بهاییان) و عقیدتی، زندانیان سیاسی و عقیدتی، روزنامهنگاران، وکلای دادگستری و کانون وکلا، کنشگران سیاسی، کشتار 1367 و خانوادههای زندانیان اعدام شده ...

خلاصه ی گزارش

اعدامها و مجازاتهای غیرانسانی دیگر:

- 435 تن در سال 2016 اعدام شده اند.

- از آغاز سال 2017 تاکنون دستکم 4 متهم به ارتکاب جرم در نوجوانی اعدام شدهاند و دستکم 86 نوجوان دیگر محکوم به اعدام هستند. اما ارقام واقعی ممکن است بیشتر باشد.

از جمله موارد قابل توجه صدور حکم اعدام عبارت هستند از:

* محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، که پیرواناش بازداشت و زیر فشار مجبور به اعترافاتی شدهاند

* احمدرضا جلالی، پژرهشگر ایرانی مقیم سوئد که اخیرا به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است.

- احکامی نظیر شلاق زدن و قطع دست یا پا کماکان اجرا میشود.

سرکوب آزادی بیان و آزادیهای مدنی و سیاسی:

- افرادی مانند نرگس محمدی به دلیل فعالیتهای حقوق بشری در زندانند.

- در ماه ژوئن، 12 روزنامه نگار و 14 نفر وبلاگ نگار و فعال شبکه های اجتماعی یا در بازداشت بودند یا برایشان حکم زندان صادر شده بود در حالی که فعالیتهای آنها مسالمت آمیز بوده است.

- اموال کارمندان شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی در ایران توقیف شده و خانواده های آنها در ایران برای جلوگیری از همکاری فرزندانشان با این شبکه، تحت فشار شدید قرار گرفته اند.

- برخی از زندانیان سیاسی و امنیتی به امکانات و مراقبت پزشکی دسترسی ندارند و در اعتراض به غیرقانونی بودن وضع خود به اعتصاب غذا دست میزنند.

- وضعیت اقلیتهای دینی و به ویژه بهاییان در ایران و گزارشهای موجود در مورد بازداشت، شکنجه، پایمال کردن حق معیشت و محاکمه این اقلیتها نگران کننده است.

- کنشگران اقلیتهای قومی بهخاطر کوشش برای کسب حقوق مدنی و فرهنگی و زبانی مورد آزار و تعقیب قرار میگیرند.

دو تابعیتی ها:

- برای نمونه، نازنین زاغری راتکلیف  شهروند ایرانی بریتانیایی به اتهام تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی حکم 5 سال زندان را میگذراند و با اتهام های تازهای روبروست که ممکن است به صدور حکم 16 سال زندان منجر شود.

حقوق و وضعیت زنان:

سیاستهای تبعیض آمیز علیه زنان در زمینه های مختلف از جمله حجاب اجباری، جلوگیری از حضور زنان در برخی از مشاغل و جلوگیری از حضور در ورزشگاه ها به اجرا درمیآید.

برخی از توصیه های گزارشگر ویژه:

- پایان دادن به اعدامها و اعدام نوجوانان

- ارائه ی خدمات پزشکی به زندانیان عقیدتی سیاسی

- رعایت آزادی ادیان

- رعایت آزادی بیان

- اصلاح و استقلال دستگاه قضائی

- برچیدن قوانین و سیاستهای تبعیض آمیز علیه زنان پایان دادن به حمله به مدافعان حقوق زنان

 

به اظهارات شفاهی خانم جهانگیر در اینجا گوش فرادهید:

http://webtv.un.org/watch/asma-jahangir-special-rapporteur-on-human-rights-in-iran-at-the-third-committee-31st-meeting-general-assembly-72nd-session/ 5621682190001 /

آرشیو

بازگشت به بالا