‎شورای حقوق بشر باید قطعنامه‌ی مربوط به مدافعان حقوق بشر را تصویب و اصلاحیه‌های خصمانه را رد کند

چهارشنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۵-2016-03-23-IranSOS- پاریس‌ ـ‌ ‌ژنو ـ کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید از تصویب قطعنامه‌ی حساس مربوط به محافظت از مدافعان حقوق بشر پشتیبانی کنند و به ۳۰ اصلاحیه‌ی پیشنهادی چین، کوبا، مصر، پاکستان و روسیه با هدف تضعیف اساسی آن، رأی منفی بدهند.

۴۵ سازمان‌ غیردولتی از تمام مناطق جهان از جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در نامه‌ای به دولت‌ها، اعلام کردند که این قطعنامه‌ ـ که به وضعیت فعالانی که برای پیشبرد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌کوشند و محافظت از آنها توجه دارد ـ واکنشی به موقع، متوازن و مهم به شرایط روبه‌وخامت سرکوب مدافعان حقوق بشر است.
‎نامه به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل
‎موضوع: پشتیبانی از قطعنامه‌ی مربوط به محافظت از مدافعان حقوق بشر که در زمینه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعال هستند
‎با احترام،
‎سازمان‌های جامعه‌ی مدنی امضاکننده در زیر از تمام مناطق جهان، از هیأت نماینده‏گی شما می‌خواهند از تصویب قطعنامه‌ی مربوط به محافظت از مدافعان حقوق بشر که در زمینه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعال هستند، پشتیبانی کنید. ما با تأکید از شما می‌خواهیم در مقابل تلاش‌‌ها‌ی مربوط به تضعیف و تخریب این قطعنامه‌ مقاومت کنید. 
پیش‌نویس قطعنامه‌‌ی «محافظت از مدافعان حقوق بشر که در زمینه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعال هستند (A/HRC/31/L.28)» در سی‌و‌یکمین نشست شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار می‌گیرد و روز ۲۳ یا ۲۴ مارس برای تصویب ارائه خواهد شد.
‎حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و کمیسار عالی پیشین حقوق بشر، ناوی پیلای، اهمیت این قطعنامه‌ را به این ترتیب توضیح داده است:
‎من به‌عنوان فردی از آفریقای جنوبی، نقش مدافعان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در مبارزه با فقر و بی‌عدالتی و ترویج حقوق بشر جهان‌شمول برای همگان و حتا ناتوان‌ترین و محروم‌ترین مردم را بدون واسطه دیده ام. من دیده ام که فعالیت کسانی که از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دفاع می‌کنند به سود تمامی مردم جوامع محلی است؛ به همین ترتیب، حمله علیه مدافعان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کلیت این جوامع ضربه می‌زند. به همین دلیل بررسی قطعنامه‌ی کنونی مربوط به محافظت از مدافعان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهم و به موقع است.
‎پیش‌نویس قطعنامه‌ از طریق گفت‌وگوهای باز و شفاف تنظیم شده است.
‎متن ارائه شده متوازن و متناسب است و سهم حیاتی مدافعان حقوق بشر را در تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق توسعه تشخیص می‌دهد. در حال حاضر، طیفی از کشورهای مختلف از تمام مناطق جهان از آن حمای
‎ت کرده‌اند.
‎متن این قطعنامه‌ همچنین تهدیدها و حمله‌های علیه این گروه از مدافعان و مشکلات رویاروی آنها و تعهدات، وظایف و منافع عاملان دولتی و غیردولتی را در زمینه‌ی حمایت و نگهبانی از فعالیت آنها را تشخیص می‌دهد. این متن راهنمایی عملی مناسبی را در اختیار عاملان دولتی و غیردولتی در این زمینه قرار می‌دهد.
‎با وجود اهمیت این قطعنامه‌ ـ که در آغاز نشست سی‌ویکم به شکل بسیار غم‌انگیزی با قتل زن مدافع حقوق بشر هندوراسی برتا کاسِرِز مشخص شد ـ گروه کوچکی از کشورها به رهبری روسیه، چین، کوبا و پاکستان می‌کوشند متن آن را به‌طورِ جدی تضعیف کنند. شمار بزرگی از اصلاحیه‌‌ها‌ی منفی که این کشورها ارائه می‌کنند پیشنهادهایی را در بر می‌گیرد که هدف‌‌ها‌ی زیر را دنبال می‌کنند:
‎حذف هر گونه اشاره به عبارت «مدافعان حقوق بشر»؛
انکار حقانیت فعالیت مدافعان حقوق بشر؛ 
تضعیف محافظت از مدافعان حقوق بشر و افراد دیگری که با سازمان ملل همکاری می‌کنند و نیز تضعیف پاسخ‌گویی به‌خاطر آزار و انتقام جویی علیه مدافعان حقوق بشر؛ 
سر باز زدن از تشخیص خطرهای مشخص و تعدی‌‌ها‌ی علیه مدافعان حقوق بشر زن، بومی و مدافعان حقوق زمین و محیط زیست، خانواده‌‌ها‌ و جوامع محلی آنها؛ 
رقیق سازی و عقب نشینی از زبان و واژگان مورد توافق عمومی در قطعنامه‌های قبلی مربوط به مدافعان حقوق بشر؛ و
تلاش برای توجیه محدودیت‌‌ها‌ی علیه مدافعان حقوق بشر که در حقوق بین‌المللی حقوق بشر مجاز نیست.
‎اصلاحیه‌‌ها‌یی را که روسیه، چین، کوبا و پاکستان تبلیغ می‌کنند بایستی در چارچوب تلاش‌‌ها‌ی روش‌مند جاری و ناقض حقوق بین‌المللی حقوق بشر در بعضی از این کشورها برای محدود کردن فعالیت به‌حق مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های مستقل جامعه‌ی مدنی و مجرم انگاشتن آنها دید. پیشنهاد تضعیف متن مربوط به انتقام جویی را نیز باید با توجه به اتهام‌های مربوط به آزار و انتقام جویی علیه بعضی از این کشورها در گزارش دبیر کل سازمان ملل و در گزارش نامه‌نگاری‌‌ها‌ی کارشناسان ویژه در نظر گرفت.
‎ما شما را فرا می‌خوانیم از این گونه مواضع دوری کنید. به جای آن، با احترام از هیأت نماینده‏گی شما می‌خواهیم از قطعنامه‌ی L.28 به شکل ارائه شده حمایت کنید، به اصلاحیه‌‌ها‌ی ارائه شده رأی منفی و به پیش‌نویس قطعنامه‌ رأی مثبت بدهید.
‎نگاه جامعه‌ی مدنی و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان برای پشتیبانی و محافظت به شورای حقوق بشر و کشورهای عضو آن دوخته شده است و امیدواریم هیأت نماینده‏گی شما در کنار ما بایستد.

آرشیو

بازگشت به بالا