‎شورای حقوق بشر سازمان ملل بایستی اقدامات خود برای آزادی زندانیان و ناپدیدشدگان در سوریه افزایش دهد ـ اولویت § HRC 30

پنجشنبه ۰۲ مهرماه ۱۳۹۴-2015-09-24-IranSOS- از زمان آغاز درگیری که به قیمت جان ۲۳۰۰۰۰ تن و آوارگی بیش از نیمی از جمعیت سوریه انجامیده، شورای حقوق بشر 17 قطعنامه درباره‌ی سوریه تصویب کرده است. طی این سالها، کمیسیون مستقل بین المللی این شورا نقش مهمی در جلب توجه به وضعیت انسانی و حقوق بشر در این کشور و ثبت نقض فاحش، گسترده و سامان‌مندِ حقوق بین المللی بشردوستانه و حقوق بین المللی حقوق بشر ایفا کرده است. کمیسیون مستقل بین المللی همچنین با خاطرنشان کردن راه های پاسخ‌گویی مرتکبان جنایت های بین المللی در پیشبردِ تعیین مسوؤلیت سهم داشته است. با وجود این، با کمتر و کمتر شدن کشورهایی که در باره‌ی این کشور اظهارات شفاهی مطرح می کنند، «خستگی از سوریه» در شورا دیده می شود.

شش سازمان حقوق بشری ـ که بعضی از آنها عضو کارزار «صداهای خاموش‌شده‌ی سوریه را آزاد کنید» هستند ـ در نامه ای مشترک پیش از آغاز سی‌امین نشست شورای حقوق بشر از این شورا خواستند به عنوان نهاد اصلی مسؤول در سازمان ملل برای ترویج و پیشبرد حقوق بشر رهیافتی نو برای مقابله با این خستگی در پیش بگیرد. آنها از شورا درخواست کردند با تصویب قطعنامه ای درباره سرنوشت همه‌ی محرومان از آزادی در سوریه به خاطر فعالیت مسالمت آمیز و نیز مدافعان حقوق بشر و دیگر زندانیان یا ناپدیدشدگان یا کسانی که در نتیجه‌ی فعالیت های حرفه ای خود (انسانی، پزشکی یا روزنامه‌نگاری یا دیگر فعالیت مسالمت‌آمیز) ربوده شده اند، خواهان آزادی آنها شود.
‎بیشتر درباره‌ی صداهای خاموش‌شده در سوریه بخوانید:‌ www.free-syrian-voices.org

تعداد بازدید مطالب
10077374

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیاخبار‎شورای حقوق بشر سازمان ملل بایستی اقدامات خود برای آزادی زندانیان و ناپدیدشدگان در سوریه افزایش دهد ـ اولویت § HRC 30

آرشیو

بازگشت به بالا