‎بازگشت تمامی زندانیان منتقل شده به انفرادی، به بند ۳۵۰

‎پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ -IranSOS- پس از گذشت دو هفته از وقایع پنج شنبه سیاه بند ۳۵۰، سرانجام تمامی زندانیانی که به انفرادی های بند ۲۴۰ منتقل شده بودند، به این بند بازگردانده شدند. به گزارش هرانا، سعید متین پور، سهیل بابادی، بهنام ابرهیم زاده، امید زارعی نژاد، سمکو خلقتی، غلامرضا خسروی، محمد شجاعی، محمد امین هادوی و بهزاد عرب گل که از ۲۸ فروردین ماه به انفرادی منتقل شده بودند، به بند ۳۵۰ بازگردانده شدند.
این در حالیست که بهزاد عرب گل، پس از ورود به بند، به دلیل وخامت حالش به بهداری زندان منتقل شد. محمد صدیق کبودوند نیز کماکان در بهداری به سر می برد.

در پی وقایع پنج شنبه سیاه بند ۳۵۰، ۳۲ تن از زندانیان به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شدند. دیگر زندانیان در نوبت های جداگانه در طی این دو هفته به ۳۵۰ بازگردانده شده بودند.
‎گفتنی ست که به دلیل اعتصاب غذا، اغلب زندانیان با کاهش وزن شدید مواجه شده اند.

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10459685

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیاخبار‎بازگشت تمامی زندانیان منتقل شده به انفرادی، به بند ۳۵۰

آرشیو

بازگشت به بالا