‎‫فردا روز اعدام نیست . دختر ایران هنوز نفس می کشد‬

‎دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ -IranSOS- شارمین میمندی نژاد‬ در صفحه فیس بوک خود نوشته است: هیچ روزنه ای روشنی نبود . فردا سه شنبه قرار اعدام .... مادری در حال رنج . دخترش پای بر دار
‎مردمی با احساس که هرکدام دست به دعا برداشته بودند ...
‎عده ای ول و عبث , موبایل بردست تا ببیند پای که بر دار می رود؟
‎عده ای نیز مرده باد زنده باد کشان بدنبال سهم خواهی
‎و خانواده ای دردمند ... خانواده دکتر سربندی که هم پدرشان را از دست داده اند . و هم آبرویشان بازیچه هر کس و ناکس
‎فردا روز خشم بود ... روز تاریکی ...روز بر دار شدن دختری ... روز عزادار شدن مادری و فرو نخوردن خشم خانواده ... خوشحال شدن شر و شیطان .... بی آبرویی برای ملتی که باز سکوت کرده اند و پذیرفته اند ... و نعش دختری که بی نفس کفن پیچ می شد ....
‎از ما می پرسند چه شد ؟

هر چه شد فردا بخاطر این همه حضور روز اعدام نیست . پس فردا هم نیست . هفته و یا ماه دیگر هم نیست . و این تنها خبر تا همین حال است . خبری که خشم و جنگ را ناراحت و صلح را خوشحال خواهد کرد .
‎به درخواست همه فعالان جمعیت دانشجویی مردمی امام علی ؛ جمعی از هنرمندان و همه مردمی که به فضای ایونت (زندگی را به ریحانه بازگردانید ) پیوسته بودند . قرار بر این شد برای سازش و مصالحه و زمانی لازم برای صلح به دو خانواده داده شود و اعدام به تعویق افتد . این تعویق بسته به این مصالحه خواهد بود . به درخواست همه کسانی که جامعه ای که بدون قضاوت و توهین و جانب داری می خواهند از سمت و سویی و جبهه گیری های بیجا که منجر به مرگ کسی می شود، بیزارند . و بدانیم اگر با هم نبودیم این مهم نمی شد . جا دارد از همه فعالان جمعیت امام علی که مردم را در زیر این سقف جمع کرده اند . سپاس گوییم .کسانی که شبانه روز بیدار بودند و صفحه ایونت را سرشار از نور و دعا و امید کردند . همچنین از بهاره رهنمای عزیز که هماهنگی های نامه و حضور هنرمندان را در زیر این سقف امید و صلح انجام داد . از بزرگانی که به ما پیوستند و نامشان را در کنار ما آوردند و تافته جدا بافته نرفتند و شو بازی نکردند . از همه سپاس ..فردا روز اعدام نیست . دختر ایران هنوز نفس می کشد .

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10542342

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیاخبار‎‫فردا روز اعدام نیست . دختر ایران هنوز نفس می کشد‬

آرشیو

بازگشت به بالا