‎قرار مجرمیت علیه معاون اول احمدی نژاد صادر شد

محمدرضا رحیمی

‎دوشنبه٬ ۵ اسفندماه ۱۳۹۲ - IranSOS - از سوی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده معاون اول رییس جمهور دولت دهم، قرار مجرمیت علیه محمدرضا رحیمی صادر شد. به گزارش ایلنا، یک منبع آگاه گفت: از سوی بازپرس دادسرای کارکنان دولت برای محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم قرار مجرمیت صادر شده است. در این ارتباط محمدرضا نادری وکیل رحیمی نیز به خبرنگار ایلنا گفت: اصولا پس از تشکیل پرونده در دادسرا و با اتمام تحقیقات بازپرس پرونده یا قرار منع تعقیب صادر می‌کند یا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌کند.

در این ارتباط محمدرضا نادری وکیل رحیمی نیز به خبرنگار ایلنا گفت: اصولا پس از تشکیل پرونده در دادسرا و با اتمام تحقیقات بازپرس پرونده یا قرار منع تعقیب صادر می‌کند یا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌کند.
‎وی ادامه داد: بازپرس موظف است بعد از صدور هر قراری پرونده را نزد دادستان ارسال کند. آخرین اطلاعی که از پرونده داشتم این بود که پرونده برای اظهارنظر به دادستان ارائه شده است.

تعداد بازدید مطالب
10052304

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیاخبار‎قرار مجرمیت علیه معاون اول احمدی نژاد صادر شد

آرشیو

بازگشت به بالا