‎اعدام پنج متهم در شاهرود

‎پنجشنبه ,۲۶ دی ماه ۱۳۹۲ - پنج نفر از محکومان به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر روز گذشته در شاهرود به دارآویخته شدند. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود، این پنج نفر در اجرای دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شاهرود که به تایید مقامات عالی قضایی رسیده است، به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع هرویین و کراک اعدام شدند.

در این راستا، «م- ی» متولد ۱۳۵۲ به اتهام حمل و نگهداری ۹۸۰ گرم کراک و هرویین، «غ- م» متولد ۱۳۶۵ به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو و ۹۹۳ گرم کراک، «غ- ر» متولد ۱۳۵۰ به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو و ۱۲۰گرم کراک، «الف- ن» متولد ۱۳۷۱ به اتهام نگهداری دو کیلوگرم هرویین و دو کیلوگرم مرفین و «غ- س» متولد ۱۳۳۶ به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو و ۸۱۸ گرم کراک به دار آویخته شدند.
آرای صادره به تایید مقامات ذی‏صلاح قانونی رسید و درخواست عفو محکومان نیز در دو مرحله در کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه مردود اعلام شد.
‎ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور، دستور اجرای حکم متهمان را صادر کردند.

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10411528

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیاعدام‎اعدام پنج متهم در شاهرود

بازگشت به بالا