یک زندانی در زندان مرکزی تبریز اعدام شد

چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶-2017-04-05-IranSOS- حکم اعدام یک زندانی با اتهام “قتل” پس از تحمل چهار سال حبس در زندان مرکزی تبریز اجرا شد. زندانی مورد اشاره پیش از قتل به دلیل بیماری روانی از خدمت سربازی معاف شده بود. به گزارش هرانا، سحرگاه امروز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۶، “مروت عباسی” زندانی محکوم به اعدام  به اتهام “قتل” در زندان مرکزی تبریز اعدام شد.

مروت عباسی اهل روستای یولقونلوی قدیم شهرستان ملکان، متهم به قتل پدر زن خود بود که پس از تحمل چهار سال حبس در زندان مرکزی تبریز اعدام شد.

گفتنیاستاینزندانیپیشازارتکاببهقتلبهدلیلمشکلاتروانیازخدمتسربازیمعافشده استواصطلاحاکارتقرمزمعافیتداشته.

اعدام مروت عباسی تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی رسانه‌های رسمی اطلاع رسانی نشده است.

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10411520

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیاعدامیک زندانی در زندان مرکزی تبریز اعدام شد

بازگشت به بالا