با رضایت اولیای دم؛ نجات یک زندانی از اعدام بعد از ۱۳ سال

یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵-2017-03-19-IranSOS- یک زندانی که متهم است ۱۳ سال پیش پدر همسر خود را به قتل رسانده، با پرداخت دیه و رضایت همسرش، از طناب دار نجات یافت. به گزارش هرانا به نقل از ایران، این زندانی درست زمانی که یک قدم با چوبه دار فاصله داشت با پرداخت ۱۴۰ میلیون تومان به همسرش (دختر مقتول) توانست رضایت او را جلب کند و از مرگ بگریزد. پرونده این قتل هفته گذشته در شعبه چهارم دادگاه کیفری تهران از جنبه عمومی جرم تحت رسیدگی قرارگرفت.

این زندانی از جنبه عمومی جرم توسط قضات شعبه چهارم به ریاست قاضی عبداللهی و با حضور قاضی کیخواه – مستشار دادگاه – محاکمه شد که قضات او را به ۱۰ سال حبس محکوم کردند.

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10487894

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیاعدامبا رضایت اولیای دم؛ نجات یک زندانی از اعدام بعد از ۱۳ سال

بازگشت به بالا