دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵-2016-05-09-IranSOS- از شش زندانی محکوم به قصاص که روز گذشته در زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند، صبح امروز دو تن از آنان درپی عدم رضایت شاکی به دار آویخته شدند و چهارتن دیگر به بند عمومی بازگشتند.

به گزارش هرانا، از شش زندانی با اتهامات قتل که روز گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بودند، دو زندانی صبح امروز اعدام شدند، دو زندانی از اولیای دم رضایت گرفتند، دو زندانی دیگر به ترتیب مهلت یک‌ماهه و پنج روزه گرفتند.

از شش زندانی منتقل شده، حکم اعدام ناصر سعیدی (جعفری) و مهدی نبشی (نبشیان) درپی عدم رضایت شاکیان پس از طی تشریفات اداری اجرا شد.

در این میان، امیر بهروز یک‌ماه فرصت گرفت و به خالد زیکا پنج روز مهلت داده شد تا ۴۰۰ میلیون برای جلب رضایت شاکی پرداخت کند.

بهنام حسن زاده و زندانی ششم با نام حسام با رضایت شاکیان از مرگ نجات یافتند و به بند عمومی بازگردانده شدند.

 

 

 

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
7971989

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیاعدامدو زندانی در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند
بازگشت به بالا