نگرانی زندانیان قزلحصار از اعدامهای دستجمعی

پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳-2015-03-05-IranSOS- درپی اعدام ۱۵ تن از زندانیان واحد دو زندان قزلحصار موجی از نگرانی زندانیان و خانواده ایشان را فراگرفته است. به گزارش هرانا، سپیده دم چهارشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۵ زندانی در زندان قزلحصار کرج با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.

نام شش تن از اعدام شدگان که از سالن ۴ واحد ۲ اعدام شدند عبارت بود از: محمد خندان، سعید حاجیلو، محسن علیپور، مسعود رسولی، اصغر میرعدلی و محمد محمودی.
‎در پی این اعدام دست جمعی و بروز شایعه اعدام ۱۶ تن دیگر طی روزهای آینده موجی از نگرانی زندانیان محکوم به اعدام زندان قزلحصار و خانواده‌های ایشان را فرا گرفته است.
‎تعداد زیادی از بستگان این زندانیان طی تماسهای مکرر با خبرگزاری هرانا ضمن ابراز نگرانی از سازمانهای بین المللی استمداد طلبیدند.

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10449692

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیاعدامنگرانی زندانیان قزلحصار از اعدامهای دستجمعی

بازگشت به بالا